office@ctr.ro

RO: Consiliul Tineretului din România, alături de Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret (CNFT) și Asociația CIVICUS România, a organizat în data de 9 decembrie 2019, în București, la Palatul Parlamentului, o sesiune de prezentare și promovare a propunerilor alternative la reglementările legale relevante pentru politica de tineret.

În cadrul acestui eveniment au avut loc dezbateri cu reprezentanți ai comisiilor de specialitate din Parlamentul României, structuri neguvernamentale de/pentru tineret și reprezentanți ai partidelor politice, precum și ai structurilor de tineret ale acestora, fiind supuse atenției următoarele documente:
▪ Propunere de reglementare alternativă – Legea tineretului nr. 350/2006;
▪ Propunere de reglementare alternativă – Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
▪ Propunere de reglementare alternativă – finanțarea Concursurilor naționale/locale de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești.

Evenimentul s-a derulat în cadrul proiectului „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV – ONGT”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), cod MySMIS 111432, cod SIPOCA 277.

Documentele elaborate în cadrul proiectului pot fi parcurse aici: http://ctr.ro/initiative/activ-ongt/

HU: Romániai Ifjúsági Tanács, az Ifjúsági Alapítványok Országos Konferenciájával (CNFT) és a CIVICUS Románia Egyesülettel együtt 2019. december 9-én, Bukarestben, a Parlament palotájában rendeztünk ülést az ifjúságpolitikára vonatkozó jogi szabályozás alternatív javaslatainak bemutatására és előmozdítására.

Az esemény során vitát tartottunk a román parlament szakbizottságai, a központi állami hatóságok, a politikai pártok és ifjúsági szervezeteik, valamint az ifjúsági NGO-k képviselőivel az alábbiakról:
▪ Módosító javaslatok – 350/2006-os ifjúsági törvény;
▪ Módosító javaslatok – 350/2005-ös törvény amely az általános érdekű nonprofit tevékenységekre elkülönített állami forrásokból történő vissza nem térítendő finanszírozás rendszeréről szól;
▪ Módosító javaslatok – az ifjúsági projektek országos és helyi versenyének finanszírozásának módja, valamint a hallgatói projektek országos versenyének finanszírozásának módja.

A rendezvény az Operatív Kapacitás Közigazgatási Program (POCA), a MySMIS kód 111432, a SIPOCA 277 kód által finanszírozott, „Az ifjúságpolitika terén folytatott strukturált párbeszéd erősítésének eszközei – ACTIV – ONGT” projekt keretében zajlott.

A projekt keretében kidolgozott dokumentumok itt megtekinthetők: http://ctr.ro/initiative/activ-ongt/

Închide