office@ctr.ro

RO: Consiliul Tineretului din România, alături de Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret (CNFT) și Asociația CIVICUS România, a organizat în data de 6 decembrie 2019, în București, o sesiune de prezentare și promovare a propunerilor alternative la reglementările legale relevante pentru politica de tineret.

În cadrul acestui eveniment au avut loc prezentări și discuții cu reprezentanți ai autorităților publice centrale și ai structurilor neguvernamentale de și pentru tineret, fiind supuse atenției următoarele documente:

▪ Propunere de reglementare alternativă – Legea tineretului nr. 350/2006;
▪ Propunere de reglementare alternativă – Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
▪ Propunere de reglementare alternativă – finanțarea Concursurilor naționale/locale de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești.

Evenimentul s-a derulat în cadrul proiectului „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV – ONGT”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), cod MySMIS 111432, cod SIPOCA 277.

Documentele elaborate în cadrul proiectului pot fi parcurse aici: http://ctr.ro/initiative/activ-ongt/

HU: A Romániai Ifjúsági Tanács, az Ifjúsági Alapítványok Országos Konferenciájával (CNFT) és a CIVICUS Románia Egyesülettel együtt, 2019. december 6-án, Bukarestben, egy ülésszakot szervezett az ifjúságpolitikára vonatkozó jogi szabályozás alternatív javaslatainak bemutatására és előmozdítására.

A rendezvényen prezentációkat és megbeszéléseket tartottunk a központi állami hatóságok, valamint az ifjúsági NGO-k képviselőivel az alábbiakról:
▪ Módosító javaslatok – 350/2006-os ifjúsági törvény;
▪ Módosító javaslatok – 350/2005-ös törvény amely az általános érdekű nonprofit tevékenységekre elkülönített állami forrásokból történő vissza nem térítendő finanszírozás rendszeréről szól;
▪ Módosító javaslatok – az ifjúsági projektek országos és helyi versenyének finanszírozásának módja, valamint a hallgatói projektek országos versenyének finanszírozásának módja.

A rendezvény az Operatív Kapacitás Közigazgatási Program (POCA), a MySMIS kód 111432, a SIPOCA 277 kód által finanszírozott, „Az ifjúságpolitika terén folytatott strukturált párbeszéd erősítésének eszközei – ACTIV – ONGT” projekt keretében zajlott.

A projekt keretében kidolgozott dokumentumok itt megtekinthetők: http://ctr.ro/initiative/activ-ongt/

Închide