office@ctr.ro

SGT1Schema de Garanție pentru Tineri este un program al Uniunii Europene care î     și propune să combată  șomajul în rândul tinerilor la nivel european și să asigure că orice tânar cu vârsta sub 25 de ani primește o ofertă de calitate de educație, formare, ucenicie sau stagiu de adaptare profesională în termen de 4 luni de la terminarea școlii sau pierderea locului de muncă, indiferent dacă s-a înregistrat sau nu ca șomer.

România nu a început implementarea propriu-zisă a unei părți majore din Planul de Implementare a Garanției pentru Tineri (PIGT) și Sectorul Neguvernamental de Tineret nu este implicat integral în procesul de dezvoltare și implementare a măsurilor aferente PIGT. Astfel, structurile sindicale și patronale de tineret sunt parte a procesului, spre deosebire de organizațiile   și federațiile neguvernamentale, fundațiile județene pentru tineret și alte structuri precum Consiliul Național al Elevilor. Acestea ar putea aduce un plus de valoare important atât în reintegrarea tinerilor în situații NEET în piața muncii cât și, mai ales, în îmbunătățirea măsurilor care pot preveni eșecul tranziției spre piața muncii.

Astfel, în parteneriat cu Organizația de Tineret a Blocului Național Sindical (OT BNS) și cu Patronatul Tinerilor Întreprinzatori din România (PTIR), CTR a realizat în luna martie 2015 raportul „Schema de Garanție pentru Tineri – Implementarea în România” cu scopul de a analiza nivelul și stadiul actual de aplicare a măsurilor programului și de a propune o serie de recomandări.

 

Close Menu