Reprezentanții tinerilor cer respectarea dreptului la viață de familie pentru toți cetățenii!

Consiliul Tineretului din România (CTR) respectă decizia Curții Constituționale a României și, implicit, faptul că va fi organizat referendumul referitor la inițiativa de revizuire a definiției căsătoriei din Constituție. Federația continuă să se opună, însă, discriminării minorităților sexuale în privința asigurării dreptului la căsătorie și a dreptului la viață de familie, discriminare existentă în prezent și care ar fi întărită de eventuala adoptare a inițiativei în urma referendumului. De asemenea, CTR dezaprobă ferm campaniile denigratoare și instigatoare la ură îndreptate împotriva acestor minorități și încurajează tinerii să se înscrie ca observatori în secțiile de votare, pentru asigurarea corectitudinii scrutinului.

România nu va putea fi un stat pe deplin democratic și european până în momentul în care va exista o legislație care să permită dreptul la viață privată și familie pentru toți cetățenii statului. Astfel, considerăm că, indiferent de rezultatul referendumului, adoptarea unui cadru legal care să permită și să reglementeze parteneriatul civil reprezintă un standard minimal pe care tânăra noastră democrație trebuie să îl permită pentru recunoașterea și protecția legală a familiilor întemeiate de cupluri formate din parteneri de același sex.

CTR a fost unul dintre semnatarii unui amicus curiae destinat Curții Constituționale a României prin care se solicitata declararea neconstituționalității inițiativei de revizuire a Constituției. Inițiativă a platformei „Respect. Platforma pentru Drepturi și Libertăți”, alianță a peste 100 de organizații neguvernamentale din România, documentul transmis CCR atrăgea atenția că, din punctul nostru de vedere, „Parlamentul a eșuat în a reformula textul de lege pentru a asigura claritate și pentru a preveni restrângerea exercitării dreptului la căsătorie”. CTR susține recomandările formulate de platformă după aprobarea inițiativei de către CCR, respectiv:

  1. Transparență maximă și corectitudine în realizarea achizițiilor publice, și în utilizarea banilor publici;
  2. Monitorizarea electronică a participării la vot, pentru a preveni fraudele de orice fel, inclusiv în ceea ce privește prezența la urne, ținând cont de fraudarea constatată la referendumul anterior;
  3. Informarea corectă asupra subiectului supus votului popular și accesul tuturor actorilor interesați la dezbaterile publice, conform cadrului legal;
  4. Prevenirea discursului urii, care ar duce la fracturi grave în societate și ar avea consecințe negative pe termen lung, cu atât mai mult cu cât referendumul este îndreptat împotriva unor categorii sociale minoritare.

Subliniem faptul că în cazul în care propunerea de modificare a Constituției în forma adoptată de Parlamentul României va fi validată prin votul popular, starea legală de facto nu se va modifica, întrucât și în prezent, prin dispozițiile art. 259, alin. (1) din Codul Civil, dreptul la căsătorie este aplicat discriminatoriu doar pentru cuplurile formate din un bărbat și o femeie. Totodată, art. 48 din Constituția României afectează doar căsătoria și relațiile de familie rezultate din căsătorie, nu și alte tipuri de familie precum cele monoparentale.

Referitor la modul în care se desfășoară campania pentru referendumul din 6-7 octombrie, nu putem să nu remarcăm faptul că aceasta prilejuiește emergența unor energii toxice din partea anumitor sfere ale societății. Respingem ideea că discuțiile despre realitatea existenței mai multor orientări sexuale și nediscriminarea în funcție de orientarea sexuală ar trebui excluse din sistemul de educație și din spațiul public. Reamintim statului român că are obligația de a proteja drepturile comunităților minoritare și demnitatea persoanelor care le aparțin, indiferent de natura acestora. Obligațiile constituționale ale unui stat nu se negociază, ci se respectă. Instituțiile din România care au responsabilități în acest sens trebuie să combată ferm în perioada imediat următoare discursul instigator la ură, care tinde să se extindă.

Totodată, ne opunem ferm propunerilor de un conservatorism înfiorător pentru societatea umană a secolului XXI formulate, pe lângă revizuirea actuală a Constituției, de Coaliția pentru Familie – enumerăm aici lupta împotriva educației sexuale în școli și licee[1], anularea subvențiilor publice pentru avort electiv și mijloace contraceptive”[2] sau opoziția față de introducerea în Constituția României a interdicției de discriminare pe bază de orientare sexuală[3].

Facem apel la profesioniștii în domeniul științelor socio-umane, instituții și asociații profesionale ale psihologilor și instituții de învățământ superior să se implice activ în informarea corectă[4] a populației referitor la natura orientării sexuale, situația familiilor homosexuale și situația copiilor crescuți în familii întemeiate de cupluri formate din parteneri de același sex, în acord cu rezultatele studiilor științifice realizate până în prezent.

Regretăm că, în plin an centenar, în loc ca societatea să se unească și mai mult și să se solidarizeze pentru rezolvarea problemelor comune, cu implicarea tuturor grupurilor sociale, ea este divizată și se încurajează conflictele, atacurile și discursul instigator la ură. Clasa politică, care ar trebui să ne unească, pare preocupată mai degrabă de priorități „paralele” care țin de propriul interes electoral, de propriile probleme cu justiția sau datorii către stat, sau pur și simplu de aruncarea de praf în ochi, decât de reformarea sistemelor de educație și sănătate, de infrastructură sau combaterea sărăciei, adevăratele provocări pentru evoluția României.

Poziția noastră este și poziția tinerilor europeni, care, printre cele 11 obiective pe care le-au stabilit ca priorități principale pentru evoluția UE[5] în urma campaniei de consultări realizată în primăvara acestui an, au inclus „Egalitate pentru toate genurile: Asigurarea egalității dintre toate genurile și promovarea comportamentelor nondiscriminatoare cu privire la gen în toate contextele vieții unui tânăr”, „Societăți incluzive: Asigurarea incluziunii tuturor tinerilor în societate” și „Informare și dialog constructiv: Facilitarea accesului tinerilor la informații corecte și sprijinirea abilităților acestora de a analiza critic informațiile și de a fi angrenați în dialoguri constructive și participative”.

Nu putem privi nepăsători cum demnitatea oamenilor care fac parte din minoritățile sexuale este călcată în picioare prin modul în care unii susținători ai referendumului comunică pe tema inițiativei de revizuire a Constituției și suntem datori să cerem ca familiile întemeiate de cupluri formate din parteneri de același sex să se bucure de aceeași recunoaștere și protecție legală ca cele formate de un bărbat și o femeie. Cerem instituțiilor publice și mass media să asigure reflectarea echitabilă a argumentelor susținătorilor, respectiv a opozanților inițiativei de modificare a Constituției, dar și să combată informațiile invalidate științific care sunt, în continuare, vehiculate ca argumente pentru susținerea referendumului. Nu în ultimul rând, încurajăm tinerii să se înscrie pentru a fi observatori la scrutinul care va avea loc în 6-7 octombrie!” – Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România

[1] https://www.agerpres.ro/comunicate/2015/06/17/comunicat-de-presa-coalitia-pentru-familie-si-constitutie-14-41-18

[2] „anularea subvențiilor publice pentru avort electiv și mijloace contraceptive; direcționarea fondurilor astfel eliberate către servicii de sănătate maternă”, sursa: http://coalitiapentrufamilie.ro/50-propuneri-de-masuri-politici-publice-privind-familia/

[3] „poate crea confuzii și viitoare tulburări sociale, deoarece discriminarea pe baza orientării sexuale este în prezent definită ca fiind  orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe baza de orientare sexuală. Se forțează astfel calea către o legiferare tacită a căsătoriei între persoane de același sex, cu faza intermediară de uniune civilă între persoane de același sex, lucru ce contravine tradiției creștine a acestui neam și naturii umane și pentru care în nici un caz nu vom gira prin vot”, Sursa: http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/coalitia-pentru-familie-amendament-eliminare-discriminare-orientare-sexuala/

[4] Un exemplu pozitiv de informare este seria de articole realizate de Asociația Choice: http://choiceconsulting.eu/homosexualitatea-introducere/

[5] https://ctr.ro/european-youth-goals/ și http://www.youthconf.at/youthgoals/