Reacție CTR emisiunea Sinteza Zilei – Antena 3

 

Ca urmare a discuțiilor purtate în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” din data de 20 Ianuarie 2016, Consiliul Tineretului din România face următoarele precizări:

Referitor la poziția CTR în raport cu regimul proprietății și modalitatea de administrare a fundațiilor județene pentru tineret și a Fundației pentru Tineret a Municipiului București:
CTR consideră că patrimoniul fostei Uniuni a Tineretului Comunist, aflat în proprietatea fundațiilor menționate, trebuie administrat de către organizațiile de tineret, prin Adunări Generale, în acord cu prevederile Legii 350/2006, articolul 13, aliniatul 1 „Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice şi fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, ale căror adunări generale sunt constituite din reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de tineret care îşi au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă şi care îşi exprimă adeziunea la scopul acestora”.

În vederea asigurării sustenabilității lor, CTR a solicitat Prim-ministrului Dacian Cioloș următoarele măsuri, acestea exprimând prioritățile federației pe această temă:
„Patrimoniul fostei Uniuni a Tineretului Comunist la nivel județean a fost trecut în proprietatea fundațiilor județene pentru tineret, respectiv Fundației pentru Tineret a Municipiului București prin Decretul-Lege nr. 150/1990, completat ulterior prin Legea nr. 146/2002 și OUG nr. 166/2002. Din păcate, prevederile legislative nu au asigurat sustenabilitatea caselor și cluburilor tineretului aflate în patrimoniul fundațiilor județene pentru tineret și au condus la apariția, în unele județe, a unor probleme legate de buna administrare a acestuia, inclusiv prin apariția de litigii de natură fiscală care le-au îndepărtat de la scopul lor. Considerăm că este necesară adoptarea unui ansamblu de măsuri care să asigure o bună administrare a patrimoniului de către toate fundațiile județene pentru tineret, inclusiv măsuri legislative dublate de asigurarea bugetului necesar pentru acoperirea costurilor de administrare și plecând de la inițiativele deja existente în acest moment în Parlament. De asemenea, pentru județele în care nu există patrimoniu al fostei Uniuni a Tineretului Comunist la nivel județean, ar trebui creat cadrul normativ pentru înființarea de centre pentru tineret, finanțate din fonduri publice și co-gestionate de autorităţile publice şi de organizațiile de și pentru tineret.”

CTR se opune „confiscării” patrimoniului fundațiilor prin trecerea în proprietatea autorităților publice, fie ele centrale sau locale, o astfel de măsură generând riscul unei înstrăinări ulterioare a acestuia, respectiv a folosirii pentru presiuni și/sau favoruri politice asupra organizațiilor de tineret. CTR menționează de asemenea că unele afirmații apărute în presă referitoare la presupuse înstrăinări/furturi ale patrimoniului sunt false.

Opiniile exprimate în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” din data de 20 Ianuarie 2016 referitor la situația fundațiilor județene pentru tineret și a Fundației pentru Tineret a Municipiului București reprezintă opinii personale ale lui Alexandru Bajdechi, consilier al Secretarului General (și nu Secretar General Adjunct, poziție care nu a fost aprobată de organele de conducere la momentul emisiunii) și nu poziția oficială CTR. Menționăm de asemenea că opiniile respective nu au avut în vedere toate prevederile legale aplicabile, în speță art. 13 din Legea Tinerilor nr. 350/2006.