Noul program de guvernare – nicio relevanță pentru tineri

Consiliul Tineretului din România (CTR) își exprimă dezamăgirea față de modul în care Programul de guvernare înaintat de prim-ministrul desemnat, Ludovic Orban, tratează componenta de tineret. Dacă înainte de depunerea precedentului program de guvernare au existat consultări cu reprezentanții societății civile, ne așteptam ca de această dată se existe un bilanț și o nouă rundă de consultări. Din păcate, ministrul tineretului și sportului, Ionuț Stroe, și-a concentrat eforturile eminamente pe sport. Indiferent dacă este sau nu un an olimpic, tinerii sunt constant neglijați de un minister care îi reprezintă doar prin titulatură.

Dacă în primul program de guvernare, Ministerul Tineretului și Sportului, respectiv Guvernul României, au preluat o parte din propunerile CTR privind programul de guvernare, cel de-al doilea program de guvernare a trecut cu vederea cele mai stringente probleme ale tinerilor. Bilanțul Guvernului Ludovic Orban în domeniul politicilor de tineret, raportat la solicitările CTR, poate fi rezumat astfel:

 • Suma totală alocată MTS în anul 2020, pentru desfășurarea proiectelor și activităților, este de 343.740.000 lei. Suma este în scădere cu -0,54% față de anul precedent. Din această sumă, 91.290.000 lei sunt destinați tinerilor, în scădere cu -0,37% față de 2019.
 • A fost alocată suma de 17,77 lei pentru fiecare tânăr din țara noastră, inclusiv pentru costurile salariale și legate de funcționarea și întreținerea patrimoniului, fiind al doilea an de scădere consecutivă.
 • Nu s-a pus problema dezvoltării de politici publice care să reducă declinul demografic, deși unul din doi tineri și-au propus să părăsească țara, inclusiv prin asigurarea unui progres al sistemelor publice de educație și sănătate, măsuri care să conducă la îmbunătățirea condițiilor de locuire a tinerilor, măsuri de sprijin pentru tinerele familii, stimularea antreprenoriatului și altele.
 • Cu excepția unor inițiative lăudabile ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din partea MTS nu a existat nicio inițiativă în vederea sprijinirii tinerilor din categoriile cele mai vulnerabile inclusiv prin oferirea de sprijin mamelor minore, sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului și a tinerilor cu dizabilități, stimularea adopției  prin alocare de fonduri pentru creșterea și consilierea copiilor și a tinerilor cu dizabilități sau cu istoric de traumă sever.
 • Nu au fost inițiate decizii referitoare la descentralizarea atribuțiilor și patrimoniului în domeniul tineretului, în urma consultării sectorului de tineret și, în cazul patrimoniului, cu menținerea destinației acestuia.

Prin urmare, realizările MTS, în cele trei luni de la preluarea mandatului, în domeniul politicilor de tineret sunt egale cu ZERO. În schimb, noul program de guvernare presupune:

 • O nouă Strategie de tineret și planul de implementare, în perioada 2021 – 2026, ceea ce este în fapt o obligație a statului român.
 • Reluarea consultărilor cu structurile reprezentative de tineret. Acestea au existat și în trecut, fiind continuate și în actualul mandat, chiar dacă nu prin intermediul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret. În general, am apreciat o anumită deschidere din partea reprezentanților MTS; însă aceasta nu s-a concretizat în măsuri luate în avantajul tinerilor.
 • Programe pentru creșterea nivelului de incluziune a tinerilor. Este reiterată veșnica butadă a finanțării unor programe pentru tineri prin intermediul fondurilor europene. O inițiativă lăudabilă, însă experiența din trecut indică faptul că existe șanse foarte mici ca aceasta să se implementeze.
 • Actualizarea metodologiei de finanțare a programelor și proiectelor de tineret în urma consultărilor cu beneficiarii. În fapt, vorbim de o obligație anuală a MTS, care până acum nu a mai fost trecută în niciun Program de guvernare, tocmai datorită faptului că reprezintă o normalitate.
 • Consultări la nivel local, folosind infrastructura Direcțiilor Județene de Tineret și Sport, pentru realizarea programelor de tineret cu specific local (sic!). Însă și exprimarea reprezintă o formă fără fond: consultări de dragul consultărilor, care nici măcar nu sunt cuprinse în cadrul prevăzut de Dialogul UE cu tinerii.
 • Ghid pentru înființarea Consiliilor Consultative pe probleme de tineret. Probabil singura inițiativă notabilă prevăzută în noul Program de guvernare. Totuși, fără intervenția reprezentanților Guvernului în teritoriu, respectiv o monitorizare adecvată din partea reprezentanților MTS, ghidul va rămâne un simplu document, fără nicio aplicabilitate.

Prin urmare, considerăm că noul Program de guvernare reprezintă, probabil, cel mai slab document înaintat de un posibil Executiv în domeniul politicilor de tineret. Apreciem faptul că s-a încercat propunerea unor acțiuni concrete, însă majoritatea celor propuse țin de respectarea cadrului legislativ actual. Concluzia? Prim-ministrul desemnat, Ludovic Orban și ministrul tineretului și sportului Ionuț Stroe, au uitat de tineri. Solicităm, prin urmare, Guvernului României să continue implementarea Programului de guvernare inițial. CTR va sprijini politicile inițiate de Guvern în domeniul politicilor publice, în cazul în care acesta va respecta angajamentele asumate inițial de tineri.

Guvernul desemnat Ludovic Orban (I) Guvernul desemnat Ludovic Orban (II)
În perioada 2003-2018, numărul de tineri din România a scăzut cu aproape o treime, de la 7,5 milioane la 5 milioane. Scăderea natalității și migrația masivă ne arată o încredere scăzută a tinerilor într-un viitor decent în România și în direcția de evoluție a țării. O nouă Strategie de tineret și planul de implementare
Până la sfârșitul anului 2020, se va demara procesul de consultare cu toți actorii relevanți pentru sectorul de tineret (consiliile tinerilor, organizațiile de tineret, cercetătorii din domeniul tineretului etc.) în vederea realizării Strategiei de tineret 2021-2026 și a planului de implementare aferent. Planul de implementare va fi conceput în colaborare cu celelalte ministere și instituții publice responsabile de domenii cheie (educație, sănătate, piața muncii etc.), astfel încât această abordare orizontală să facă posibilă introducerea la timp a măsurilor prevăzute de Strategie
Această încredere trebuie redată tinerilor și, în acest sens, seriozitatea cu care statul român tratează nevoile generației noastre trebuie să fie maximală. Fiecare zi pierdută în acest sens nu face decât să adâncească această criză a societății noastre și fiecare zi care va fi câștigată va îmbunătăți perspectiva de evoluție a României pe termen lung. Reluarea consultărilor cu structurile reprezentative de tineret
Guvernul PNL va avea un dialog continuu cu tinerii. Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret va fi convocat lunar și se vor forma la nivel național grupuri de lucru, în funcție de specificul temei vizate. Grupurile vor fi formate ca urmare a unor apeluri publice, pentru a asigura transparența totală a procedurii.
Implementarea Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret 2015-2020 în anul 2020, precum și demararea imediată a demersurilor pentru elaborarea strategiei următoare – pentru perioada 2021-2026. Programe pentru creșterea nivelului de incluziune a tinerilor
Guvernul PNL va demara consultări cu AM POCU în vederea modificării ghidului solicitantului privind alocarea fondurilor europene pentru tinerii care nu sunt incluși în nicio formă de educație, angajare sau program de formare (NEETs). Aceștia vor fi identificați prin metode inovative folosind rețelele locale de tineret și voluntarii din cadrul centrelor de tineret.
Acordarea unei atenții deosebite celor mai vulnerabili tineri, sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului și a tinerilor cu dizabilități. Actualizarea metodologiei de finanțare a programelor și proiectelor de tineret în urma consultărilor cu beneficiarii.
Demararea procedurilor pentru crearea unui Registru electronic al taberelor.
Susținerea adoptării proiectului Legii tineretului într-o formă care să conducă la dezvoltarea de strategii pentru tineret la nivelul consiliilor locale și județene și crearea condițiilor pentru înființarea de centre de tineret care să sprijine tinerii prin dezvoltarea de abilități transversale, integrare socială, facilitarea accesului la oportunități educaționale și de voluntariat, consiliere a carierei și alte servicii, în funcție de nevoile comunităților deservite. Consultări la nivel local, folosind infrastructura Direcțiilor Județene de Tineret și Sport, pentru realizarea programelor de tineret cu specific local (sic!).
Luarea deciziilor referitoare la descentralizarea atribuțiilor și patrimoniului în domeniul tineretului în urma consultării organizațiilor care activează în sectorul de tineret. Ghid pentru înființarea Consiliilor Consultative pe probleme de tineret. Ministerul Tineretului și Sportului va realiza un ghid, pus la dispoziția autorităților locale, care să le ajute la înființarea Consiliilor Consultative pe Probleme de Tineret de la nivel local, pe lângă Consiliile Județene și municipiile reședință de județ.