office@ctr.ro

Consiliul Tineretului din România (CTR), Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret (CNFT) și Asociația CIVICUS România șau plăcerea de a vă invita să luați parte la sesiunea de prezentare și promovare a propunerilor alternative la reglementările legale relevante pentru politica de tineret, ce va avea loc luni, 9 decembrie 2019, începând cu ora 14:00, în București, la Palatul Parlamentului, sala „Drepturile Omului” (Strada Izvor nr. 2-4).

În cadrul acestui eveniment vor avea loc prezentări și, totodată, discuții cu reprezentanții comisiilor de specialitate din Parlamentul României, structuri neguvernamentale de/pentru tineret și reprezentanții partidelor politice, precum și ai structurilor de tineret ale acestora, fiind supuse atenției următoarele documente:
▪ Propunere de reglementare alternativă – Legea tineretului nr. 350/2006;
▪ Propunere de reglementare alternativă – Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
▪ Propunere de reglementare alternativă – finanțarea Concursurilor naționale/locale de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești.

Evenimentul se derulează în cadrul proiectului „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV – ONGT”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), cod MySMIS 111432, cod SIPOCA 277.

Vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră la eveniment pe adresa de e-mail office@ctr.ro până cel târziu la data de 7 decembrie 2019.

Închide