CTR salută introducerea obligatorie a educației sexuale în școli

Consiliul Tineretului din România salută semnarea, de către Președintele României, a Decretului privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Educația sexuală, precum și alte programe de educație pentru viață, devin obligatorii în unitățile școlare, fiind desfășurate cel puțin o dată pe semestru, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. Subliniem că acest pas trebuie  urmat de adoptarea strategiei naționale pentru educație parentală. Aceste acte normative trebuie finalizate și adoptate doar în urma analizării bunelor practici internaționale și a implicării structurilor interesate.

CTR a susținut de-a lungului timpului o serie de inițiative care au militat pentru acest deziderat. Astfel, Consiliul Tineretului din România:

Vom continua să monitorizăm modul în care se aplică noile prevederi legale. Educația sexuală trebuie să devină un element constant în programa școlară, pentru a preveni gravele prejudicii sociale cauzate de lipsa acesteia. Ne exprimăm speranța că Guvernul României va lua măsurile necesare pentru implementarea actului normativ promulgat astăzi.