office@ctr.ro

Președintele CTR va face parte din Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei

Mihai Dragoș, candidatul susținut de Consiliul Tineretului din România pentru a face parte din Consiliului Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei, a câștigat alegerile! Astfel, el va fi unul dintre cei 30 de membri propuși de organizații internaționale de tineret și consilii naționale de tineret care vor fi parte din această structură în mandatul 2020 - 2021 și va lupta, din această poziție, pentru drepturile și interesele tinerilor din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei!

Alegerile au avut loc la Bruxelles, în cadrul Adunării Generale a Forumului European al Tineretului (en. European Youth Forum), unde au participat din partea CTR Mihai Dragoș, președinte, Patricia Couți, vicepreședinte și Teodora Balaș, vicepreședinte. Structura de reprezentare a tinerilor la nivel european alege 20 din 30 de membri ai acestui consiliu, respectiv 13 dintre candidații susținuți de organizații internaționale de profil și 7 dintre candidații susținuți de consilii naționale de tineret. Președintele CTR a obținut cele mai multe voturi din categoria sa.

Membrii Consiliului Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei participă la deciziile referitoare la prioritățile Fundației Europene pentru Tineret și a centrelor de tineret Europene, la promovarea standardelor Consiliului Europei pe teme precum lucrul cu tinerii, calitatea centrelor de tineret sau educația pentru drepturile omului. Totodată, aceștia vor promova, în colaborare cu organizațiile de tineret din Europa și departamentele Consiliului Europei, valori precum respectul pentru drepturile omului, democrația, pacea sau incluziunea socială.

Despre Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei

Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei este partenerul neguvernamental în structura de co-management care stabilește standardele și prioritățile activității sectorului de tineret al Consiliului Europei și face recomandări pentru priorități viitoare, programe și bugete. Este format din 30 de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și rețelelor europene și principalul său rol este să sfătuiască Consiliul de Miniștri în toate problemele ce țin de tineret. Mai exact, Consiliul contribuie prin a se asigura că politicile pentru tineret sunt transpuse în programul de activități al Consiliului Europei prin oferirea de puncte de vedere și propuneri către toate structurile acestuia. Se asigură, de asemenea, că tinerii sunt implicați în alte activități ale Consiliului Europei și promovează politicile sale în afara Consiliului Europei.

Consiliul Consultativ pentru Tineret promovează sistemul de co-managementul în procesele decizionale de la toate nivelurile ca bună practică pentru participarea tinerilor, democrație și incluziune și pregătește și încurajează generațiile tinere să își asume responsabilitatea pentru a construi societatea pe care și-o doresc.

Preluare de pe pagina oficială a Consiliului Europei – https://www.coe.int/en/web/youth/advisory-council-on-youth

 

„Faptul că principalele consilii naționale și organizații internaționale de tineret active în Europa ne-au susținut e o recunoaștere extraordinară a activității mișcării de tineret din România și a Consiliului Tineretului din România. Pentru mine, va fi o răspundere imensă să găsesc, alături de ceilalți colegi, cele mai bune modalități prin care putem maximiza impactul instrumentelor Consiliului Europei asupra tinerilor și dezvolta și promova inițiative care să asigure că tinerii își pot exercita efectiv drepturile și au ocazia să participe la luarea deciziilor, că societățile sunt incluzive și că societatea civilă poate să se manifeste și este ascultată. Mandatul va fi marcat și de provocările financiare întâmpinate de Consiliul Europei ca urmare a neplății contributiei de către Rusia. Va fi și răspunderea noastră să luptăm ca statele să contribuie mai mult, dar și să găsim noi mecanisme prin care putem să ne atingem obiectivele și care nu presupun costuri mari.” – Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România

„Câștigarea alegerilor și faptul că CTR a avut cel mai mare număr de voturi dintre consiliile naționale de tineret demonstrează încrederea și mandatul puternic pe care partenerii noștri internaționali ni le-au acordat în lupta pentru drepturile tinerilor. Credem că o societate sănătoasă poate exista doar atunci când drepturile tinerilor sunt respectate și protejate, motiv pentru care suntem pregătiți să contribuim și la nivel internațional, implicându-ne în activitatea de tineret a Consiliului Europei.” – Patricia Couți, vicepreședinte CTR responsabil de politici și relații internaționale

Delegația CTR la Forumul European al Tineretului
Mihai Dragoș - dezbatere candidați
Închide