office@ctr.ro

Comisia Europeană, discuții cu societatea civilă referitor la provocările tinerilor

Consiliul Tineretului din România (CTR) a participat în data de 12 martie la Masa rotundă cu societatea civilă pe tema provocărilor tinerilor, organizată de Comisia Europeană pentru discutarea raportului de țară al României realizat în contextul Semestrului European. Alături de CTR, din delegația României au mai făcut parte reprezentanți ai Consiliului Tinerilor Instituționalizați (CTI) și Federației Coaliția pentru Educație. Alături de organizațiile din România, au mai fost invitate organizații din Cipru, Estonia, Italia, Spania și organizații europene precum Forumul European al Tineretului (European Youth Forum), Organizația Europeană a Studenților (European Students’ Union), EUROCHILD și altele.

Semestrul European este un mecanism de coordonare a politicilor economice între Statele Uniunii Europene pentru asigurarea stabilității și creșterii economice în Uniune, cu scopul evitării dezechilibrelor macroeconomice și a încurajării creșterii economice și investițiilor.

Raportul redactat de Comisia Europeană atrage atenția asupra unui număr mare de aspecte de interes deosebit de mare pentru tineri, inclusiv evoluția în privința ratei de ocupare, efectele modificărilor salariale, situația accesului la educație și a calității educației, impactul măsurilor legislative recente asupra pilonului II de pensii și asupra sistemului bancar și multe altele. Acesta poate fi consultat aici: https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_en.

În cadrul întâlnirii am încurajat Comisia Europeană să acorde un interes sporit pentru următoarele aspecte:

  • Modul în care România implementează strategiile relevante și, în speță, Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020, care nu este nici acum în implementare;
  • Accesarea fondurilor europene destinate creșterii gradului de autonomie al tinerilor, în contextul pierderii aproape integrale a celor peste 300 de milioane de euro pe care România i-a avut la dispoziție prin programul european Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (Youth Employment Initiative);
  • Situația elevilor navetiști și asigurarea posibilității lor de a ajunge la școală;
  • Insuficiența consilierilor psihologici în școli, precum și a altor forme de sprijin pentru cei care trăiesc în contexte familiale care pot crește riscul de abandon școlar, de exemplu care au unul sau ambii părinți plecați la studii în străinătate, trăiesc în sărăcie sau familii dezorganizate;
  • Situația cadrelor didactice din mediul rural (numărul mare de suplinitori, ponderea mare a celor care se mută în alte localități după perioade relativ scurte de timp);
  • Insuficienta promovare a unor discipline relevante pentru viața de zi cu zi (educație referitoare la drepturi / juridică, educație financiară, educație pentru sănătate);
  • Modul de raportare la salariul minim, a cărui creștere a fost criticată dur de CE – am arătat că exodul tinerilor se datorează și salariilor mici și că abordarea ar trebui să fie mai echilibrată;
  • Politicile de locuire, în special în contextul prețurilor foarte mari și în creștere a locuințelor și valoarea mare a chiriilor din centrele universitare mari, care pun serioase probleme tinerilor care nu au locuință proprie și nu locuiesc în cămine studențești.

Am prezentat, de asemenea, o serie de probleme întâmpinate de societatea civilă, de la eliminarea membrilor critici care au făcut parte din Consiliul Economic și Social până la situația bugetului României pentru susținerea activităților de tineret și, în speță, pentru concursurile de proiecte ale MTS. Am amintit, ca exemplu pozitiv, regândirea structurilor consultative pentru tineret din proiectul legii tineretului.

În final, am recomandat Comisiei Europene să încurajeze accesarea fondurilor europene de către autoritățile locale, care se dovedesc a fi adesea mai performante în acest sens decât guvernul central.

Intervenția președintelui CTI, Andreeas Novacovici, poate fi urmărită la acest link: https://bit.ly/2Oe4cLt.

CTR a fost reprezentat la întâlnire de Mihai Dragoș, președinte și Patricia Couți, vicepreședinte pentru politici și relații internaționale.

Închide