Tinerii, bilanț alternativ referitor la activitatea Ministerului Tineretului și Sportului

În urma conferinței de presă susținute în data de 16 aprilie de către conducerea Ministerului Tineretului și Sportului pentru prezentarea bilanțului de activitate pentru cele 5 luni de mandat de la preluarea portofoliului de ministru de către domnul Bogdan Matei, Consiliul Tineretului din România publică, în replică, un bilanț alternativ.

Raportul complet este disponibil pe pagina web a Consiliului Tineretului din România: http://ctr.ro/wp-content/uploads/2019/04/CTR-Bilant-alternativ-MTS-19-aprilie-2019.pdf

Documentul prezentat de reprezentanții tinerilor arată că bugetul Ministerului Tineretului și Sportului este mărit, dar este departe de a fi dublat și că bugetul alocat pentru componenta de tineret a crescut doar în raport cu sumele cheltuite efectiv anul trecut, dar este în scădere față de sumele alocate la începutul anului 2018. Totodată, raportul CTR arată că Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020 nu se află nici acum în implementare și conducerea MTS nu a făcut nicio trimitere la ea, dar și că procesele de consultare și transparența instituției, în special pagina web, trebuie îmbunătățite drastic.

 

Bilanțul alternativ prezintă și aspecte pozitive ale activității MTS, inclusiv susținerea amendamentelor tinerilor la proiectul Legii tineretului și adoptarea acesteia de către Senat, prima cameră sesizată, în noiembrie 2018, sau abordarea în cadrul Președinției Consiliului Uniunii Europene a unei tematici rezultate din consultarea organizațiilor de tineret și a altor entități relevante.

 

Nu în ultimul rând, reprezentanții structurilor de și pentru tineret cer, în cadrul raportului, Ministerului Tineretului și Sportului să se implice în toate domeniile de care răspunde – asigurarea transparenței activității proprii și publicarea de informații corecte referitoare, printre altele, la bugetul programelor MTS și la activitățile derulate în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, implicarea reală reprezentanților tinerilor în procesele de elaborare a actelor normative de interes, susținerea implementării actelor normative existente și în special a Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020, susținerea îmbunătățirii cadrului legal relevant și altele.

 

 

„Bilanțul Ministerului Tineretului și Sportului a acoperit doar parțial responsabilitățile pe care această instituție le are raportat la tineri și la organizațiile de și pentru tineret. Totodată, este neclar din conferința de presă în ce măsură conducerea acestuia înțelege că o serie de îmbunătățiri sunt cruciale și deja de prea mult timp așteptate și își asumă să le implementeze. În aceste condiții, am realizat și publicat un bilanț alternativ care conturează o imagine mai apropiată de modul în care noi, ca beneficiari ai activității MTS, vedem activitatea acestuia. Vom continua, în perioada următoare, să publicăm analize pe diferite componente ale activității MTS, dar și să ne implicăm direct, în măsura în care va exista deschidere, în susținerea implementării propunerilor pe care le formulăm.” – Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România