European Union Youth Conference #RO2019EU

În perioada 25-28 martie 2019 a avut loc la București, Conferința de Tineret a Uniunii Europene, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului cu sprijinul Consiliului Tineretului din România, fiind parte a programului Președinției române la Consiliul UE.

Rezultatele dezbaterilor grupurilor de lucru desfășurate în cadrul EUYC:

 1. Working Group #1 – Youth Goal #1 – Connecting EU with Youth and Quality Employment for All
 2. Working Group #2 – Youth Goal #2 – Equality of all Genders and Quality Employment for All 
 3. Working Group #3 – Youth Goal #3 – Inclusive societies and Quality Employment for All 
 4. Working Group #4 – Youth Goal #4 – Information and constructive dialogue and Quality Employment for All 
 5. Working Group #5 – Youth Goal #5 – Mental Health and well-being and Quality Employment for All 
 6. Working Group #6 – Youth Goal #6 – Moving Rural Youth Forward and Quality Employment for All 
 7. Working Group #7 – Youth Goal #8 – Quality Learning and Quality Employment for All
 8. Working Group #8 – Youth Goal #9 – Space and Participation for All and Quality Employment for All 
 9. Working Group #9 – Youth Goal #10 – Sustainable Green Europe and Quality Employment for All 
 10. Working Group #10 – Youth Goal #11 – Youth Organisations and European Programmes and Quality Employment for All 

Documentația cercetătorilor:

 1. Introducere la cel de-al șaptelea ciclu al Dialogului UE cu tinerii – „Crearea de oportunități pentru tineri” / Introduction to the 7th Cycle of the EU Youth Dialogue (2019-2020) – Crating Opportunities for Youth
 2. Liniile directoare ale celui de-al șaptelea ciclu al Dialogului UE cu tinerii / 7th Cycle of EU Youth Dialogue Guiding Questions
 3. Material suport în vederea implementării chestionarului specific celui de-al șaptele ciclu al Dialogului UE cu tinerii / 7th Cycle of EU Youth Dialogue Standard Survey Question Guidance
 4. Exemplu de tabel pentru colectarea de date / Example spreadsheet for submission of survey data
 5. Material suport pentru organizarea evenimentelor specifice Dialogului UE cu tinerii / 7th Cycle of EU Youth Dialogue – Guidance for Youth Dialogue Events
 6. Material suport privind realizarea activității de cercetare în cadrul Dialogului UE cu tinerii / 7th Cycle of EU Youth Dialogue  – Guidance on action research
 7. Metode vizuale pentru participarea la procesul de Dialog UE cu tinerii / 7th Cycle of EU Youth Dialogue – Participatory Visual Methods Guidance
 8. Instrument pentru raportarea activității grupurilor de lucru / Working Group Reporting Tool
 9. Instrument de raportare a focus grupurilor realizate cu tinerii din mediul rural / Rural Youth Focus Group reporting tool
 10. Model de formular participant activitate de dialog / Example participant monitoring form

Citește AICI proiectul de concluzii ale Consiliului privind tinerii și viitorul muncii și AICI proiectul de rezoluție a Consiliului și a reprezentanților statelor membre reuniți în cadrul Consiliului de stabilire a orientărilor privind guvernanța Dialogului UE cu tinerii, adoptate în Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport, 22-23 mai 2019.

Pentru mai multe detalii: https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eycs/2019/05/22-23/.