Organizații de Tineret ale Confederațiilor Sindicale de nivel Național

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”

Str. Blănari, nr. 21, București

Organizația de Tineret a Blocului Național Sindical (OT BNS)

Str. Turturelelor, nr. 11A, Clădirea C, et. 3, sector 3, București

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR)

Str. Spătarului, nr. 30, sector 2, București

Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR)

Str. Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București

Confederația Sindicală Națională „MERIDIAN”

Str. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, București