Consiliul Tineretului din România (CTR)

Reprezentăm vocea tinerilor din România la nivel național și internațional!

 

Scopul CTR

Scopul Consiliului Tineretului din România este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor români din țară și din străinătate, precum și în vederea creșterii participării active a acestora la viața comunităților din care fac parte. CTR sprijină și susține interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional.

CTR și-a asumat misiunea de a asigura prezența unei voci puternice a tinerilor în plan instituțional și public în procesul de dezvoltare a politicilor publice care vizează tinerii și care pot avea un impact semnificativ asupra tinerilor, inclusiv în domenii care vizează ocuparea, educația, sănătatea, participarea civică și politică și voluntariatul.

În acest sens, CTR reprezintă principalul partener neguvernamental pe probleme de tineret în raport cu autoritățile și instituțiile publice centrale abilitate în domeniul politicilor pentru tineret.

În prezent, CTR reunește 22 de structuri federative, cu o rețea de peste 500 de organizații de și pentru tineret din țară, fiind singura structură din România afiliată la Forumul European pentru Tineret (European Youth Forum) și Organizația Mondială pentru Tineret (World Assembly of Youth).

EYF
TtKET5t4_400x400

De asemenea, CTR are reprezentant în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei (Advisory Council on Youth of the Council of Europe).

Astfel, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate, CTR îşi propune realizarea următoarelor activități principale, adresate cu prioritate tinerilor:

 • activități de lobby și advocacy pentru drepturile și interesele tinerilor;
 • organizarea de conferințe, simpozioane, congrese, mese rotunde, seminarii etc. pe diverse domenii de interes pentru tineri;
 • realizarea de studii și cercetări specifice;
 • organizarea de campanii de informare și conștientizare;
 • organizarea de cursuri de formare şi perfecționare profesională în diferite domenii de activitate şi niveluri de pregătire;
 • acordarea de consiliere și orientare în domeniul pregătirii academice şi profesionale;
 • prestare de servicii de expertiză, consultanță, formare şi instruire pentru persoane fizice, organizații neguvernamentale sau alte persoane juridice interesate;
 • elaborarea şi editarea de cursuri, manuale, publicații ştiințifice, materiale de informare şi instruire, reviste, albume, broşuri etc.;
 • recrutarea, instruirea şi plasarea personalului calificat, cu precădere tineri, pentru persoane juridice din țară şi străinătate interesate;
 • înființarea şi administrarea de puncte de informare şi consiliere;
 • înființarea şi administrarea de centre de dezvoltare antreprenorială;
 • înființarea şi administrarea de centre de formare și de centre de evaluare a competențelor.

 

Organizare internă

 1. Adunarea Generală
 2. Biroul Permanent
 3. Consiliul Director
 4. Comisia de Control și Arbitraj
 5. Comisia de Cenzori

Afilieri și colaborări naționale

Alianța pentru o Românie Curată

www.romaniacurata.ro

Activăm în cadrul Alianței pentru o Românie Curată, o mișcare civică care se adresează publicului larg și care deține o rețea amplă de persoane și organizații, ONG-uri, sindicate, firme, instituții, care promovează principiile bunei guvernări.

Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret MTS

www.mts.ro

Participăm activ în cadrul Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, care reprezintă platforma de dezbatere și consultări prin care Ministerul Tineretului și Sportului comunică și primește reacții din partea mediului asociativ de tineret cu privire la probleme și oportunități în inițierea și optimizarea politicilor publice în domeniul tineretului.

Grupul Național de Lucru (GNL)

La nivel național, procesul de Dialog al UE cu tinerii este coordonat de Grupul Național de Lucru (GNL). Acesta este un organism format din reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai autorităților și este stabilit de către Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), pe baza unui apel deschis de candidatură.