Solicităm autorităților locale urgenta reconsiderare a fondurilor alocate activităților pentru tineret

Consiliul Tineretului din România atrage atenția Consiliilor Locale și Județene asupra alocării de fonduri din bugetele locale pentru activitățile dedicate sectorului de tineret.

Legea Tinerilor (Legea 350/2006) prevede alocarea anuală de fonduri destinate activităților specifice pentru sectorul de tineret. Există, în ciuda prevederilor legale în vigoare, localități în care bugetele locale nu prevăd fonduri destinate activităților de tineret.

Problematică nu este însă absența activităților de tineret în sine, ci și procesele corespondente acestei absențe. Tinerii constituie în fapt forța de muncă, intelectuală și clasa politică a viitorului oricărei societăți, motiv pentru care investițiile în activități care contribuie în mod activ la dezvoltarea profesională, intelectuală și civică a tinerilor pot fi traduse de fapt în investiții în viitorul statului.

Deși tinerii reprezintă, din toate punctele de vedere, pârghiile de dezvoltare socio-economică și socio-politică a României, există tineri din categorii sociale și medii defavorizate care depind de programele și activitățile care li se adresează în mod direct pentru dezvoltarea lor personală, socială și profesională.

Problema nu se rezumă însă la tinerii din categorii defavorizate, ci și la tinerii din medii și categorii sociale fără probleme de integrare socială, economică și profesională atât de pregnante. Tinerii au nevoie de dezvoltare constantă și susținută pentru a putea contribui ulterior la dezvoltarea societății și statului ai cărui cetățeni sunt. Responsabilitatea și totodată obligativitatea administrației centrale și a administrațiilor locale de a investi în activități de tineret este de fapt obligativitatea administrațiilor de a investi în viitorul României.

Rezoluția Tinerilor din România prevede o serie de propuneri, activități și programe de tineret, specifice domeniilor inițiatorilor din sector care pot contribui, odată adoptate, la dezvoltarea sectorului de tineret, diminuarea inegalităților sociale între tineri și, inerent, la dezvoltarea României.

Consiliul Tineretului din România va purcede la crearea unei analize care va avea scopul principal de a prezenta publicului larg comunitățile care (nu) alocă fonduri pentru activitățile specifice de tineret. În acest sens, vom solicita Consiliilor Locale și Consiliilor Județene, în baza Legii 544/2001, informații de interes public cu privire la alocarea fondurilor din bugetele locale.

 Solicităm Consiliilor Locale și Județene urgenta reconsiderare a importanței activităților pentru tineret.