Zece priorități ale tinerilor pentru viitorii aleși locali

Consiliul Tineretului din România (CTR), federația care reprezintă tinerii și organizațiile de tineret, lansează un apel către partidele politice în vederea setării unor priorități în ceea ce privește agenda viitorilor aleși la nivel local, în urma alegerilor din acest an. Ne-am fi dorit ca tinerii să reprezinte cu adevărat o prioritate în programele electorale ale candidaților pentru alegerile locale, respectiv ca aceste direcții să se transpună în realitate, pentru a îmbunătății calitatea vieții tinerilor din România. De cele mai multe ori, însă, acest lucru nu s-a întâmplat.

Rolul autorităților centrale este unul extrem de important, însă situația cetățenilor este cel mai bine cunoscută, fără doar și poate, de autoritățile locale. Prin urmare, ne îndreptăm atenția cu speranță spre viitorii candidați în vederea stabilirii unor măsuri care să răspundă la nevoile tinerilor din această țară, prea mult timp neglijate de majoritatea autorităților publice locale.

Având în vedere rolul decisiv pe care îl joacă partidele politice în desemnarea candidaților la alegerile locale, Consiliul Tineretului din România propune un set de zece puncte, care să fie asumate de conducerile acestor partide, și care să reprezinte priorități asumate implicit de candidații care vor reprezenta respectiva formațiune politică.

Cele zece puncte pot fi rezumate astfel:

  1. Cooperare onestă între reprezentanții autorităților la nivel local, respectiv județean, cu cei la nivel național cu atribuții în domeniul de tineret.
  2. Respectarea cadrului legislativ național și transpunerea în practică a liniilor strategice propuse la nivel național sau european.
  3. O mai bună implicare a tinerilor în viața comunității printr-o mai mare apropiere a reprezentanților autorităților locale față de aceștia.
  4. Promovarea dialogului structurat cu tinerii în localități și județe, în concordanță cu nevoile de dezvoltare ale acestora.
  5. Creșterea finanțării acordate sectorului de tineret.
  6. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de educație și sănătate publică.
  7. Adoptarea unor măsuri care să amelioreze dificultățile tinerilor în a dobândi propria locuință precum și sprijinirea întemeierii noilor familii.
  8. O mai mare adeziune a tinerilor la comunitățile din care fac parte prin creșterea calității vieții și diversificarea serviciilor și facilităților de care beneficiază.
  9. Facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii și promovarea unui dialog constant cu reprezentanții angajatorilor în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și a salarizării acestora.
  10. Adoptarea unor măsuri de sprijinire a tinerilor care doresc să revină în comunitățile natale.

Urmează să inițiem o serie de discuții cu reprezentanții partidelor politice parlamentare cu scopul de a identifica măsurile pe care le vor promova și asuma la nivel local.  Ne exprimăm speranța ca acestea să se concretizeze și să conducă la îmbunătățirea calității vieții tinerilor din România. CTR va monitoriza la nivel național modul în care noile administrații publice locale vor implementa (sau nu) politici în domeniul de tineret, ulterior acestor alegeri.