Întâlnire Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret

  • Post published:22 mai 2020
  • Post Category:Informare

Miercuri, 20 mai 2020, am fost prezenți la o nouă întâlnire a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, organizat de Ministerul Tineretului și Sportului.

Temele de discuție au fost despre:

  1. Informare din partea MTS cu privire la demersurile întreprinse în privire la subiectele abordate în cadrul întâlnirii anterioare a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;
  2. Contextul actual al Legii 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret;
  3. Digitalizarea Ministerului Tineretului și Sportului în relația cu organizațiile de tineret (oportunitatea dezvoltării unei platforme de tineret și a unei baze de date a ONG-urilor);
  4. Diverse. 

Principalele noastre poziții au vizat: 

  • MTS a luat act de propunerea noastră pentru crearea unei linii de finanțare în vederea susținerii iniațivelor ONG-urilor de și pentru tineret, în contextul pandemiei COVID-19. Tinerii reprezintă un real exemplu pentru societatea românească prin mobilizarea exemplară în acest context social nefavorabil și considerăm că statul român trebuie să intervină în sprijinirea inițiativelor lor. 

  • Am continuat să susținem retragerea regulamentului propus de către MTS în forma actuală, prin care reglementează regimul juridic al fundațiilor pentru tineret, modificarea Legii 146/2002 și crearea unui grup de lucru care să contribuie la o formă agreată de toate părțile implicate și vizate de acest subiect.  Suntem constanți în acest demers încă din 13.03.2020 când am solicitat retragerea acestui proiect și crearea unui cadru de dezbatere, așa cum, de altfel, s-a și desfășurat la întâlnirea CCPT, fapt pentru care apreciem celeritatea de care a dat dovadă MTS privind gestionarea acestui subiect. Considerăm că astfel de subiecte pot fi soluționate doar prin dialog și implicare din partea tuturor părților. Poziția completă o găsiți la acest link: https://ctr.ro/fundatii/                                                                                       
  • Suntem bucuroși că MTS a îmbrățișat viziunea noastră privind digitalizarea activității ministerului, pornind de la crearea unei platforme online pentru depunerea dosarelor în cadrul concursurilor de proiecte. Urmărim cu atenție acest subiect.

Vom publica în curând poziționările extinse pe subiectele menționate.