Posts Under Tag: Tineri Pentru Democratie

proiect_TpD

Dezbatere: Fonduri publice pentru tineret

Centrul pentru Politici Educaționale (CPEdu) în parteneriat cu Consiliul Tineretului din România (CTR) și Societatea Academică din România (SAR) a organizat o dezbatere privind fondurile publice alocate pentru activități de tineret, dezbatere găzduită de Fundația pentru Tineret a Municipiului București. Discuțiile au vizat atât alocările pentru tineri realizate conform legii Tinerilor, 350/2006 pentru anul 2016, cât și alte tipuri de finanțare publică accesibile tinerilor.

În debutul evenimentului, Daniela Alexe, președinta Centrului pentru Politici Educaționale a prezentat principalele concluzii ale proiectului “Tineri pentru democrație”. În urma implementării proiectului, prin implicarea a peste 100 de ONG-uri de tineret, s-a reușit constituirea fondului destinat activităților de tineret și creșterea acestuia după cum urmează, valoarea totală a majorării în toate județele monitorizate fiind de 3,464,000 lei:

  Creștere 2016 Consiliu Local (față de 2015) Creștere Consiliu Județean (față de 2015) Creștere total
Bacău 300,000 400,000 700,000
Constanța 80,000 200,000 280,000
Iași 1,000,000 200,000 1,200,000
Maramureș 54,000 150,000 204,000
Suceava 100,000 0 100,000
Timiș 815,000 0 815,000
Dâmbovița 0 50,000 50,000
Mureș 0 100,000 100,000
Brașov 15,000 0 15,000
Cluj 0.00
TOTAL 2,364,000 1,100,000 3,464,000

 

 Andrei Popescu, secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, a fost prezent la dezbatere și a reafirmat, în acest context, nevoia de modificare a prevederilor Legii Tinerilor, în direcția clarificări inclusiv a modului de alocare a finanțărilor publice. Acesta a precizat faptul că o nouă lege a Tinerilor, rezultată în urma consultărilor cu societatea civilă, ce integrează și concluzii ale proiectului, se află în consultare publică până pe data de 19 mai.

Doamna Daniela Stănculescu, Directoare a Departamentului pentru cultură, învățământ și turism din cadrul Primăriei Municipiului București, a atras atenția asupra fondurilor alocate tinerilor în afara legii 350/2006, exemplificând prin existența Centrului de Proiecte si Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București, care dispune de un buget total de 34 de milioane pentru tineret.

Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România, a precizat faptul că, la nivelul Municipiului București, nu există însă o metodologie clară și criterii de alocare pentru alegerea partenerilor și activitățile sprijinite în sectorul de tineret, ceea ce contravine principiului transparenței și accentuează nevoia de constituirea fondurilor pentru tineri în baza legii Tinerilor.

Daniela Vișoianu, președinta Coaliției pentru Educație, a atras la rândul său atenția asupra faptului că nu există un studiu de impact real al finanțărilor primăriei Municipiului București și nici o abordare strategică generală.

Proiectul a demonstrat faptul că implicarea tinerilor are un impact puternic însă este nevoie de o asumare a principiilor de bună guvernare la nivelul autorităților publice locale, care să vină în întâmpinarea nevoilor tinerilor.

“La nivelul Capitalei, pentru a asigura respectarea legii Tinerilor, dar și pentru a facilita dialogul și consultarea adecvată a tinerilor de către autoritățile locale, este nevoie de coagulare a asociațiilor de tineret și adresarea punctuală a obstacolelor ce stau în calea dezvoltării tinerilor prin accesul la fonduri publice destinate acestora.Daniela Alexe, președinta Centrului pentru Politici Educaționale.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Link-uri utile:

www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro

www.fondong.fdsc.ro

Pentru  informații  oficiale  despre  granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org

proiect_TpD

Ministerul Tineretului și Sportului le cere prefecților să asigure respectarea Legii Tinerilor în teritoriu!

Tinerii și organizațiile de tineret ar putea beneficia de o creștere considerabilă a susținerii lor la nivel local, după ce Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), prin Secretarul de Stat Andrei Popescu, le-a cerut prefecților să se asigure că primăriile reședință de județ și consiliile județene constituie fondul destinat activităților de tineret, în acord cu prevederile Legii Tinerilor nr. 350/2006. Inițiativa vine ca urmare a lansării „Diagnozei privind utilizarea și alocarea fondurilor publice destinate tinerilor”, lansată de Centrul pentru Politici Educaționale (CPEdu), Consiliul Tineretului din România (CTR) și Societatea Academică din România (SAR) la sfârșitul lunii Octombrie, precum și a demersurilor ulterioare făcute de CTR în raport cu MTS.

Legea Tinerilor nr. 350/2006 prevede, la articolul 28:
(1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret.
(2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective

Prefecții pot ataca în instanță bugetele adoptate de consiliile județene și consiliile locale, dacă acestea nu respectă prevederile legale. Conform atribuțiilor stabilite prin Legea 340/2004, aceștia „asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;” (articolul 19, aliniatul (1), litera a).

„După 10 ani în care autoritățile locale au ignorat, în mare parte, Legea tinerilor nr. 350/2006, Guvernul a început în sfârșit să utilizeze mecanismele legale pe care le are la dispoziție pentru a asigura respectarea ei. Este un semnal pozitiv, dar ne vom bucura doar după ce vedem că autoritățile locale vizate constituie fondul destinat activităților de tineret și organizează consultări adecvate pentru a stabili prioritățile și mecanismele prin care se cheltuiesc sumele respective.” – Mihai Dragoș, Președinte al Consiliului Tineretului din România

 

Diagnoza privind utilizarea și alocarea fondurilor publice destinate tinerilor poate fi consultată aici: http://tineripentrudemocratie.cpedu.ro/wp-content/uploads/2015/11/DIAGNOZA-Fonduri-publice-de-tineret.pdf

 

bacau_wd

Tinerii din Bacău solicită constituirea Fondului de Tineret la nivelul Consiliului Județean și Consiliului Local începând cu anul 2016

 

20 de organizații de tineret din Bacău atrag atenția Consiliului Local și Consiliului Județean cu privire la lipsa alocarii financiare în vederea constituirii Fondului de Tineret, prevăzut în Legea tinerilor nr. 350/2006. Aceasta impune autorităților din municipiile reședință de județ, precum și consiliilor județene, instituirea unui fond pentru activitățile de tineret.

Contrar dispozițiilor legale, dar și constituționale (articolul 49 din Constituția României), în bugetele ultimilor ani ale Consiliului Local și Consiliului Județean Bacău nu au fost prevăzute fonduri destinate sprijinirii activitatilor de tineret, fapt care indirect îi face pe tineri să părăsească județul imediat după terminarea studiilor din cauza lipsei de oportunități de dezvoltare personală și profesională. Pe termen lung, exodul tinerilor duce la o economie locală subdezvoltată.

Articolul 28 din Legea tinerilor:
(1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret.
(2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.

Prin urmare, tinerii băcăuani solicită autorităților locale să pună în aplicare legea și să prevadă în bugetele locale pentru anul 2016 sumele corespunzătoare pentru finanțarea activităților de tineret, prin instituirea Fondului de Tineret prevazut de Legea 350/2006 a tinerilor. În caz contrar, aceștia sunt pregătiți să cheme Consiliul Județean în fata instanței de contencios administrativ.

„Tinerii din Bacău au mare nevoie de activități în care să fie implicați, însă organizațiile de tineret se confruntă cu o lipsă acută de fonduri pentru implementarea acestora. La recenta masă rotundă la care au participat reprezentatii ONG-urilor din judetul Bacău, am decis să solicităm autorităților publice locale să respecte legea, punand la dispoziție acest Fond de Tineret obligatoriu începând cu anul 2016 și să nu uite că aceștia au fost aleși ca să reprezinte interesele cetățenilor, deci și ale tinerilor din Bacău”Cristian Ghingheș, monitor al Consiliului Tineretului din România pentru gestionarea fondurilor de tineret la nivelul județului Bacău

Organizații semnatare:
– Consiliul Tineretului din România;
– Liga Studențească din Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău;
– Asociația “Onestin” Onești;
– Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă Moinești;
– Asociația Există o Șansă Buhuși;
– Romanian Youth Movement for Democracy (RYMD);
– Asociația Un Zâmbet Bacău;
– Asociația Iubim Natura Bacău;
– Asociația pentru Dezvoltare Activă Bacău;
– Asociația “Ingenious Drama” Bacău (ID Fest);
– Centrul European pentru Strategii Durabile Bacău;
– Asociația Happy Life Bacău;
– Asociația Divanul AdBlog Bacău;
– Asociația Elevilor din Bacău;
– Grupul de Inițiativă Basarăbeană Bacău;
– Consiliul Județean al Elevilor Bacău;
– Leo Alpha “Young&Smart” Club Bacau;
– Interact Bacău;
– trupa Nobody’s Group Bacău;
– trupa Transparency Bacău.

Vă mulțumim!

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați legătura cu persoana de contact:

Cristian Ghingheș (monitor al Consiliului Tineretului din România pentru gestionarea fondurilor de tineret la nivelul județului Bacău)
cristian.ghinghes@gmail.com | 0743.663.101

proiect_TpD

Runda a patra a sesiunilor de consultare și formare cu tinerii implicați în mediul ONG în domeniul accesării și monitorizării fondurilor publice de tineret

Consiliul Tineretului din România (CTR) alături de Centrul pentru Politici Educaționale (CPE) și Societatea Academică din România (SAR), invită reprezentanții ONGT-urilor și tinerii interesați să se înscrie la cea de-a patra rundă a sesiunilor regionale de consultare și formare privind utilizarea și accesul la fondurile publice pentru tineret derulate în cadrul proiectului „Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”!

Evenimentele se adresează tuturor celor interesați de problema transparenței fondurilor publice alocate pentru tineri și vor avea loc în sala de conferințe a Hotelului Pacific, Strada Mihail Kogălniceanu nr. 8, Timișoara, astfel:

•    10 decembrie – între orele 10:00 – 18:00 – Sesiunea regională de consultare și dialog cu tinerii
•    11 decembrie –  între orele 10:00 -18:00 – Sesiunea regională de formare a tinerilor implicați în mediul ONG

În desfășurătorul evenimentelor vor fi incluse activități de dezbatere și consultare cu autorități publice locale și tineri pe tema gestionării resurselor de tineret la nivel local și vor fi evidențiate provocările și modalitățile prin care tinerii pot fi implicați în procesele decizionale aferente. De asemenea, va fi organizată o sesiune specială de training alături de specialiști pentru formarea reprezentanților ONG-urilor de tineret în domeniul accesării și monitorizării eficienței utilizării de fonduri publice, de la nivel local, adresate tinerilor.

Înscrierile se realizează prin completarea unui formular online (https://goo.gl/MT6bpt) până la data de 4 decembrie 2015, ora 23:59, urmând ca până la data de 5 decembrie 2015 să fie selectați participanții, conform metodologiei proiectului. Agenda evenimentului și alte informații suplimentare privind participarea la eveniment vor fi transmise persoanelor selectate prin e-mail.

Menționăm că prezentul apel se adresează în special persoanelor interesate din Timișoara și județele apropiate.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016.
Pentru mai multe detalii contactați:
Centrul pentru Politici Educaționale
Telefon: 0745 591 421
Email: office@cpedu.ro
Link-uri utile:
www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro
www.fondong.fdsc.ro
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

proiect_TpD

Runda a treia a sesiunilor de consultare și formare cu tinerii implicați în mediul ONG în domeniul accesării și monitorizării fondurilor publice de tineret

Consiliul Tineretului din România (CTR) alături de Centrul pentru Politici Educaționale (CPE) și Societatea Academică din România (SAR), în cadrul proiectului „Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”, invită reprezentanții ONGT-urilor și tinerii interesați să se înscrie la cea de-a treia rundă a sesiunilor regionale de consultare și formare privind utilizarea și accesul la fondurile publice pentru tineret!

Evenimentele se adresează tuturor celor interesați de problema transparenței fondurilor publice alocate pentru tineri și vor avea loc în sala de conferințe a Hotelului Andy, Strada Witting nr. 2, București, zona Gara de Nord, astfel:

16 noiembrie – Sesiunea regională de consultare și dialog cu tinerii
17 noiembrie – Sesiunea regională de formare a tinerilor implicați în mediul ONG

În desfășurătorul evenimentelor vor fi incluse activități de dezbatere și consultare cu autorități publice locale și tineri pe tema gestionării resurselor de tineret la nivel local și vor fi evidențiate provocările și modalitățile prin care tinerii pot fi implicați în procesele decizionale aferente. De asemenea, va fi organizată o sesiune specială de training alături de specialiști pentru formarea reprezentanților ONG-urilor de tineret în domeniul accesării și monitorizării eficienței utilizării de fonduri publice, de la nivel local, adresate tinerilor.

Înscrierile se realizează prin completarea unui formular online (https://goo.gl/MT6bpt) până la data de 14 noiembrie 2015, urmând ca până la data de 15 noiembrie 2015 să fie selectați participanții, conform metodologiei proiectului. Agenda evenimentului și ale informații suplimentare privind participarea la eveniment vor fi transmise persoanelor selectate prin e-mail.

Menționăm că prezentul apel se adresează în special persoanelor interesate din București, dar și din județele apropiate. Dacă dorești să te înscrii pentru sesiunile viitoare ce vor avea loc în Timișoara (10 – 11 decembrie 2015), poți specifica și completa în cadrul aceluiași formular.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016 (www.fondong.fdsc.ro).

Pentru mai multe detalii contactați:

Centrul pentru Politici Educaționale
Telefon: 0745591421
Email: office@cpedu.ro

Link-uri utile:
www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro
www.fondong.fdsc.ro
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Im_watching_you

Probleme de aplicare a prevederilor legale referitoare la finanțarea și consultarea organizațiilor de tineret de către autoritățile publice locale

Centrul pentru Politici Educaționale, Societatea Academică din România și Consiliul Tineretului din România implementează în această perioadă proiectul „Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”. Avocatele Andreea Gligor și Diana Cojocariu au realizat pentru Consiliul Tineretului din România o analiză a limitărilor legislative care a făcut posibilă eschivarea autorităților locale de la obligațiile legale pe care le au în ceea ce privește consultarea și finanțarea organizațiilor de și pentru tineret, redată integral mai jos.

Legea tinerilor nr. 350/2006 reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiții adecvate integrării socio-profesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora, instituind o serie de politici în domeniul tineretului.

Din principiile enunțate la articolul 4 din Lege, printre care se numără stimularea cooperării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului, se poate deduce faptul că această lege părea a reglementa un cadru juridic eficient de susținere a tinerilor.

Cu toate acestea, Legea nr. 350/2006 s-a dovedit a fi lacunară în ceea ce privește reglementarea clară a obligațiilor instituțiilor și autorităților publice precum și privind sancțiunile aplicabile în cazul în care prevederile legii nu sunt respectate de către acestea.

Mai precis, art. 10 din lege prevede că ,, (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene asigură cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului. (2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale. (3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.’’

Se poate constata că legea nu prevede o sancțiune în cazul nerespectării de către autoritățile sus menționate a obligațiilor stabilite în sarcină lor ceea ce a dus ca, în practică, să existe un număr redus de astfel de proceduri de consultare.

Considerăm că stabilirea unei sancțiuni exprese în cazul nerespectării obligației de a asigura cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului, respectiv de a organiza procedurile de consultare, ar duce la determinarea și responsabilizarea autorităților aadministrației pulice locale și județene. Astfel, pentru organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret s-ar crea o posibilitate reală de a relaționa cu autoritățile publice și de a le putea prezenta proiecte și propuneri pentru aplicarea Legii nr. 350/2006, și implict pentru ajutorarea tinerilor.

Totodată, o problemă stringentă se identifică în ceea ce privește finanțarea activității de tineret. Conform art. 27 din lege, pentru finanțarea activității publice în domeniul tineretului se alocă anual prin legea bugetului de stat sumele corespunzătoare.

Mai mult, Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ au obligația de a constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret care se utilizează pentru finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.

De remarcat este faptul că nici în acest caz nu este prevăzută o sancțiune aplicabilă în cazul nerespectării obligației de constituire a Fondului destinat activităților de tineret.

Totodată, nu este reglementată nicio sumă minimă în ceea ce privește cuantumul acestui fond din bugetul propriu al autorităților menționate mai sus, ceea ce a dus la crearea unor situații discriminatorii pentru tinerii din unități administrativ-teritoriale diferite, deoarece au existat unități care au constituit fondul într-un cuantum considerabil, în timp ce alte unități nu l-au constituit deloc.

Pentru eliminarea acestei discriminări precum și pentru instituirea unei modalități clare și echitabile de calcul a sumei care va fi alocată anual fondului de tineret, considerăm că, legea ar trebui să prevadă un procent minim din bugetul propriu al autorităților care va fi alocat.

Stabilirea acestui procent precum și a unei sancțiuni aplicabile în cazul neconstiturii fondului de tineret, ar duce la asigurarea respectării obligațiilor care le incumbă autorităților în temeiul Legii nr. 350/2006.

O altă modalitate de susținere a programelor de și pentru tineret o reprezintă și acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general conform Legii nr. 350/2005.

Și în acest caz, acest act normativ este lacunar și, mai mult decât atât, conține dispoziții care au fost abrogate încă din anul 2006, ceea ce face ca întregi capitole să nu fie aplicabile.

Mai exact, în ceea ce privește elaborarea, prezentarea și evaluarea propunerii de proiect, anularea aplicării procedurii pentru atrbuirea contractului de finanațare rambursabilă, căile de atac, contravențiile și sancțiunile aplicabile, legea face trimite la OUG nr. 60/2001 privind achizițiile publice.

Acest act normativ a fost abrogat încă din anul 2006, fiind înlocuit de OUG nr. 34/2006 privind achizițiile publice. Această din urmă ordonanță nu cuprinde aceleași reglementări și proceduri precum actul pe care aceasta l-a abrogat. Astfel, încă din anul 2006, Legea nr. 350/2005 prezintă probleme în ceea ce privește aplicarea sa. Mai precis, este vorba de art. 26-28 și art 35-41.

Prin urmare, din cauza faptului că nu există identitate între prevederile celor două ordonanțe, nu se poate considera că în mod automat este aplicabilă OUG nr. 34/2006.

Ca atare, se impune clarificarea situației apărute în urma abrogării OUG nr. 60/2001, în sensul în care să se stabilească dacă se aplică OUG nr. 34/2006 făcându-se trimitere în mod expres la articolele aplicabile și în cazul Legii nr. 350/2005, fie să se elaboreze o procedură proprie aplicabilă strict acestei legi reglementată prin articole din lege și norme metodologice.

Totodată, în ceea ce privește răspunderea autorităților finanțatoare și a beneficiarilor contractelor de finanțare nerambursabile din fonduri publice, este necesar să se stabilească care fapte constituie contravenții precum și sancțiunile aferente acestora deoarece OUG nr. 60/2001 nu mai poate fi considerată cadru de reglementare pentru aceste aspecte.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, rezultă cu certitudine necesitatea intervenției legiuitorului în acest domeniu, pentru a clarifica cadrul legislativ aplicabil activitaților de și pentru tineret și acordării finanțărilor nerambursabile în acest domeniu. În acest sens, se impune consultarea organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret în vederea eleborării unei propuneri de act normativ care să poată fi aplicat în concret.

Pentru alte detalii dar și alte informații relevante, accesați agc-avocati.com

proiect_TpD

Concluziile celei de-a 2a runde de consultări – Iași, octombrie 2015

Centrul pentru Politici Educaționale (CPE), alături de Societatea Academică din România și Consiliul Tineretului din România, organizează în perioada 19 – 20 octombrie 2015, în Iași, a doua rundă a sesiunilor regionale de consultare și formare cu tinerii, în cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”.

Sesiunea de consultare a debutat printr-o discuție între reprezentanți ai autorităților locale, membri ai Parlamentului, reprezentanți ai mediului asociativ de tineret de la nivelul local, ai federațiilor naționale de tineret și tineri interesați de modul de gestionare al fondurilor publice pentru tineret la nivelul județului Iași. Invitații care au luat cuvântul în cadrul evenimentului și au intrat în dialog cu tinerii au fost deputații Petru Movilă, Viorel Blăjuț, consiliera deputatei Cristina Nichita, Georgiana Melenciuc și Bogdan Abălași, subprefect al județului Iași. Discuțiile au fost moderate de Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România și Mircea Meriacri, monitor local în cadrul proiectului.

În cadrul discuțiilor, invitații au asigurat tinerii de sprijinul lor și și-au luat o serie de angajamente. Domnul deputat Petru Movilă a subliniat necesitatea existenței unor fonduri alocate exclusiv tinerilor, pentru asociații de tineret și activități de tineret. În același timp, domnul deputat Viorel Blăjuț și-a exprimat disponibilitatea pentru susținerea unei inițiative legislative pentru corectarea lacunelor existente în Legea tinerilor, legea 350/2006. De asemenea, a fost sugerat și un parteneriat între asociațiile de tineret și Asociația Municipiilor din România și cea a Consiliilor Județene în vederea îmbunătățire a gradului de acces al tinerilor la fondurile destinate lor.

Bogdan Abălași a subliniat importanța consultării tinerilor și și-a luat un angajament de a constitui un consiliu consultativ funcționl în vederea dezvoltării unei comunități de ONGT-uri care să participe permanent la sesiunile de consultări atât cu Instituția Prefectului, cât și cu celelalte instituții din Administrația Publică Locală.

Sesiunea regională de consultare și dialog cu tinerii, a continuat în intervalul 15:00 – 20:00 în sala de conferințe a hotelului Amadeo din Iași, unde tinerii au dezbătut principalele probleme și bariere pe care le întâmpină în relație cu autoritățile locale pe tema transparenței și a bunei guvernări în alocarea fondurilor, iar astăzi, 20 octombrie, urmează să fie discutate metodologiile de alocare a fondurilor pentru tineret existente și va fi stabilit și un plan de acțiune pentru implicarea eficientă a tinerilor în procesele decizionale cu privire la fondurile pentru tineret, în cadrul sesiunii regionale de formare.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 74.964 euro și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016 (www.fondong.fdsc.ro).

Link-uri utile:
www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro
www.fondong.fdsc.ro

Pentru mai multe detalii contactați:
Alin – Constantin Filimon
Telefon: 0740 669 553
Email: alin.filimon@cpedu.ro
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

proiect_TpD

Runda a doua a sesiunilor de consultare și formare cu tinerii implicați în mediul ONG

Runda a doua a sesiunilor de consultare și formare cu tinerii implicați în mediul ONG, derulată în cadrul proiectului “Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”

Centrul pentru Politici Educaționale (CPE), alături de Societatea Academică din România și Consiliul Tineretului din România, în cadrul proiectului “Tineri pentru democrație:
transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale” organizează în perioada, 19 – 20 octombrie 2015, a doua rundă a sesiunilor regionale de consultare și formare cu tinerii.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați de problema transparenței fondurilor publice alocate pentru tineri la deschiderea activităților. Aceasta va avea loc în sala de conferințe a hotelului Internațional, situată la etajul -2 (strada Palat 5A, Iași), începând cu ora 09:30, în data de 19 octombrie 2015, unde vor participa reprezentanți ai mediului asociativ de tineret de la nivelul local, ai federațiilor naționale de tineret și ai autorităților publice locale.

Sesiunea regională de consultare și dialog cu tinerii, va continua în intervalul 15:00 – 20:00 în la sala de conferințe a hotelului Amadeo, strada Ungheni nr. 2, Iași, unde tinerii vor dezbate principalele probleme și bariere pe care le întâmpină în relație cu autoritățile locale pe tema transparenței și a bunei guvernări în alocările financiare.

Sesiunea regională de formare a tinerilor implicați în mediul ONG, va avea loc în data de 20 octombrie 2015 în incinta hotelului menționat anterior.

În cadrul discuțiilor, invitații vor prezenta stadiul actual al problematicii gestionării fondurilor pentru tineret la nivelul autorităților locale și vor evidenția limitele abordărilor actuale precum și nevoia implicării tinerilor în procesele decizionale privind gestionarea acestora.

Proiectul are drept obiective: creșterea transparenței privind gestionarea fondurilor pentru tineret la nivel județean și local și creșterea capacității de accesare și de implicare în luarea deciziilor privind aceste fonduri de către organizațiile non-guvernamentale de tineret.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, cu suma de 74.964 euro și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016 (fondong.fdsc.ro).

Centrul pentru Politici Educaționale (CPE) a luat naștere în anul 2014, fiind prima și singura organizație non-guvernamentală din România care își propune să contribuie la îmbunătățirea proceselor de dezvoltare, implementare și evaluare de politici publice fundamentate cu impact în domeniile educației și tineretului.

Link-uri utile:
http://www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro
http://www.fondong.fdsc.ro

Pentru mai multe detalii contactați:
Alin – Constantin Filimon
Telefon: 0740 669 553
Email: mailto:alin.filimon@cpedu.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

proiect_TpD

Apel de înscriere pentru sesiunile regionale de dialog și consultare cu tinerii

Apel de înscriere pentru sesiunile regionale de dialog și consultare cu tinerii
și
Formare a tinerilor implicați în ONGT-uri, în domeniul accesării și monitorizării fondurilor publice de tineret

 

Consiliul Tineretului din România (CTR), în calitate de partener al Centrului pentru Politici Educaționale (CPE) și al Societății Academice din România (SAR) în cadrul proiectului „Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”, invită reprezentanții ONGT-urilor și tinerii interesați să se înscrie la cea de-a doua rundă a sesiunilor regionale de consultare și formare privind utilizarea și accesul la fondurile publice pentru tineret!

Evenimentele se vor desfășura în zilele de 19 și respectiv 20 octombrie 2015, în Iași la Hotel Amadeo – șoseaua Ungheni, nr. 2 și va reuni tineri implicați sau interesați în politicile de democratizare la nivel local, cu precădere în ceea ce privește alocarea și gestionarea transparentă a fondurilor publice destinate tinerilor.

În desfășurătorul evenimentelor vor fi incluse activități de dezbatere și consultare cu autorități publice locale și tineri pe tema gestionării resurselor de tineret la nivel local și vor fi evidențiate provocările și modalitățile prin care tinerii pot fi implicați în procesele decizionale aferente. De asemenea, va fi organizată o sesiune specială de training alături de specialiști pentru formarea reprezentanților ONG-urilor de tineret în domeniul accesării și monitorizării eficienței utilizării de fonduri publice, de la nivel local, adresate tinerilor.

Înscrierile se realizează prin completarea unui formular online (accesibil la adresa https://goo.gl/feiaKE) până la data de 15 octombrie 2015, urmând ca până la data de 16 octombrie 2015 să fie selectați participanții, conform metodologiei proiectului. Agenda evenimentului și alte informații suplimentare privind participarea la eveniment vor fi transmise persoanelor selectate prin e-mail.

Menționăm că prezentul apel se adresează în special persoanelor interesate din județul Iași, dar și din județele apropiate. Dacă dorești să te înscrii pentru sesiunile viitoare ce vor avea loc în București (16 – 17 noiembrie 2015) și în Timișoara (10 – 11 decembrie 2015), poți specifica și completa în cadrul aceluiași formular.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016 (www.fondong.fdsc.ro).

Pentru mai multe detalii contactați:
Centrul pentru Politici Educaționale
Telefon: 0745591421
Email: office@cpedu.ro

Link-uri utile:
www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro
www.fondong.fdsc.ro
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

proiect_TpD

Apel de înscriere: sesiune de consultare și formare în domeniul accesării și monitorizării fondurilor publice de tineret

Consiliul Tineretului din România (CTR), în calitate de partener al Centrului pentru Politici Educaționale (CPE) și al Societății Academice din România (SAR) în cadrul proiectului „Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, invită reprezentanții ONGT-urilor și tinerii interesați să se înscrie în cadrul primei sesiuni regionale de consultare și formare privind utilizarea și accesul la fondurile publice pentru tineret! Evenimentul se va desfășura în zilele de 21 și 22 septembrie 2015, în Cluj (Hotel Gala – Calea Turzii, 176B) și va reuni tineri implicați sau interesați în politicile de democratizare la nivel local, cu precădere în ceea ce privește alocarea și gestionarea transparentă a fondurilor publice destinate tinerilor.

Cele două zile ale evenimentului vor cuprinde activități de dezbatere și consultare cu tinerii pe tema gestionării resurselor de tineret de către autoritățile publice și locale și vor fi evidențiate provocările și modalitățile prin care tinerii pot fi implicați în procesele decizionale aferente. De asemenea, va fi organizată o sesiune specială de training alături de specialiști pentru formarea reprezentanților ONG-urilor de tineret în domeniul accesării și monitorizării eficienței utilizării de fonduri publice, de la nivel local, adresate tinerilor.

Înscrierile vor putea fi depuse prin completarea formularului următor https://goo.gl/lux8a1 până la data de 20 septembrie 2015, iar selectia se va realiza conform metodologiei proiectului. Menționăm că prezentul apel se adresează în special persoanelor interesate din județul Cluj sau județele apropiate. În această toamnă vor urma sesiuni asemănătoare în Iași, Timișoara și București.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, și se desfășoară în perioada aprilie 2015 – martie 2016 (fondong.fdsc.ro).

Pentru mai multe detalii contactați:
Alin – Constantin Filimon
Telefon: 0740 669 553
Email: alin.filimon@cpedu.ro

Link-uri utile:
tineripentrudemocratie.cpedu.ro
fondong.fdsc.ro
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi eeagrants.org

proiect_TpD

Apel public: selecție și training pentru 10 persoane cu rol de monitor (watch-dog) în domeniul gestionării fondurilor publice destinate tinerilor

Consiliul Tineretului din România (CTR), în calitate de partener al Centrului pentru Politici Educaționale (CPE) și Societății Academice din România (SAR) în cadrul proiectului „Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în alocarea și gestionarea fondurilor publice pentru tineret la nivelul autorităților locale”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, lansează un apel pentru recrutarea a 10 persoane care să asigure activităţile specifice de monitor (watch-dog) în 10 orașe ale României, respectiv Cluj, Iaşi, Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Timişoara, Sibiu, Baia Mare, Suceava şi Braşov.

Cererile vor putea fi depuse până la data de 29.07.2015, iar pană la data de 01.08.2015 se va face selecţia, conform metodologiei proiectului.

Ce implică activitatea de watch-dog? Cei 10 voluntari selectați vor trebui să monitorizeze, pe o periodă de 6 luni, modalitatea în care sunt distribuite și cheltuite fondurile destinate tinerilor în cele 10 orașe monitorizate de către autoritățile locale.

În urma selecţiei, în ultima săptămână din luna august, se va organiza o sesiune de formare de 1 zi pentru cele 10 persoane selectate, privind activitatea de watch-dog ce va fi desfășurată în cadrul proiectului.

De ce să te implici?
 Pentru că vei învăța lucruri noi și utile;
 Pentru că îți vei dezvolta abilitățile de advocacy;
 Pentru că vei face parte dintr-o echipă tânără și motivată;
 Pentru că te interesează ca autoritățile publice să fie transparente și corecte;
 Pentru că vei dobândi experiență practică iar activitatea ta va avea la bază un contract de voluntariat.

Este foarte simplu. Acum este şansa ta să contribui şi să te implici pentru ca fondurile destinate tinerilor din România să şi ajungă la ei!

Pentru înscriere accesați http://goo.gl/forms/P5UzIfTMXO. Persoanele selectate vor fi contactate pentru detalii suplimentare.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

sursa foto: http://stevesjobes.deviantart.com/art/I-m-watching-you-299488615