Posts Under Tag: European Youth Forum

Ziua internationala a drepturilor omului si drepturile tinerilor in România

UPR Geneva

Ieri, 10 decembrie, s-au împlinit 69 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Consiliul Tineretului din România s-a pregătit pentru această zi prin realizarea primului raport alternativ cu privire la drepturile tinerilor în România. Raportul a fost depus împreună cu Forumul European al Tineretului în contextul celei de-a treia Evaluări Universale Periodice a respectării drepturilor omului în România. Aflați mai multe despre acest proces aici: http://bit.ly/2As1SN6

România a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește realizările drepturilor omului de la ultima revizuire, în special în ceea ce privește includerea protecției drepturilor omului în documentele strategice. Cu toate acestea încă există provocări sistematice în ceea ce privește respectarea, protejarea și respectarea drepturilor fundamentale, în special pentru tineri.

Procentul tinerilor care trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială este de 48,5%, rata de părăsire timpurie a școlii este de 19,1% și 57 279 copiii se află în sistemul protecției de stat. Cu toate acestea numărul de petiții adresate insituției Avocatului Poporului la respectarea drepturilor tinerilor în 2016 a fost de 160 pentru drepturile copiilor și 67 pentru tineret și familii.
Eurostat arată că România are cea mai mare pondere a nașterilor primilor copii la adolescente în Uniunea Europeană, cu 15,6% din totalul nașterilor primilor copii. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2015 au fost 15.176 nașteri ale primilor copii la tinere cu vârsta sub 19 ani.

Tinerii înca au de suferit datorită lipsei de reglementare a stagiilor profesionale. Companiile și autoritățile publice care sunt dispuse să ofere stagii sunt forțate să recurgă la soluții juridice necorespunzătoare, cum ar fi contractele de voluntariat sau contractele de muncă pe durată determinată.

Astfel, Consiliul Tinerilor din România atrage atenția aspra dreptului tinerilor la salarii echitabile, accesul la educație pentru sănătatea sexuală și reproductivă și protecția drepturilor copiilor și tinerilor.

Principalele recomandări făcute de CTR sunt:

  • Crearea unui mediator independent și autonom pentru copii în cadrul instituției Avocatului Poporului existent, cu obiective și puteri clare de a proteja și monitoriza drepturile copiilor și drepturilor tinerilor.
  • Dezvoltarea unor mecanisme accesibile tinerilor pentru a raporta încălcărilor drepturilor copiilor și ale tinerilor.
  • Asigurarea unei finanțări stabile și continue pentru organizațiile non-profit care lucrează în domeniul protecției drepturile copiilor și ale tineretilor.
  • Introducerea educației pentru sănătatea sexuală și reproductivă în curriculum-ul de bază pentru învățământul secundar.
  • Crearea oportunităților de pomovare a sănătății sexuale și reproductive în cadrul instituțiilor educaționale formale pentru ONG-urile specializate.
  • Stabilirea cadru juridic care să prevadă stagii profesionale plătite și de calitate.
  • Interzicerea practicii stagiilor neremunerate.

Pentru mai multe informații, găsiți raportul alternativ cu privire la drepturile tinerilor pentru Evaluarea Universală Periodică a respectării drepturilor omului în România aici. http://ctr.ro/wp-content/uploads/2000/03/CTR_YFJ_UPR_SUBMISSION.pdf

Aflați mai multe despre protecția drepturilor tinerilor aici: http://www.youthforum.org/youth-rights-info-tool/youth-rights-at-eu-and-national-level/

Personă de contact: Patricia Couți, Vicepreședinte, patricia.couti (la adresa) ctr.ro

YFJ Board 2016-2018

Reprezentanții tinerilor europeni, aleși la Varna

Consiliul Tineretului din România (CTR) a participata în perioada 16 – 20 Noiembrie printr-o delegație formată din președintele Mihai Dragoș și vicepreședinta Patricia Couți, la Varna, la Adunarea Generală a Forumului European al Tineretului (European Youth Forum – YFJ), structura de reprezentare a organizațiilor internaționale de tineret active în Europa și a consiliilor naționale ale tinerilor din 40 țări. Cu această ocazie s-au stabilit prioritățile tinerilor europeni în privința strategiei europene in domeniul tineretului și planul de acțiune pentru următorii doi ani. A fost ales, de asemenea, noul Birou de Conducere al organizației și noul președinte, spaniolul Luis Alvarado Martinez. Luis provine de la organizația AEGEE – Europe și a fost vicepreședinte YFJ în mandatul care s-a încheiat, fiind responsabil cu procesul de dialog structurat și realizarea standardelor de calitate a politicilor de tineret, fiind implicat activ în relația cu instituțiile europene cu privire la programul Erasmus+, Cadrul financiar multianual și campania „Invest in Youth”.

Forumul European al Tineretului este principalul partener neguvernamental pe probleme de tineret al Consiliului Europei și al instituțiilor Uniunii Europene – Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene și este consultat în toate deciziile cu impact asupra tinerilor.

Despre prioritățile viitorului mandat, Luis Alvarado Martinez, Președinte-ales al Forumului European al Tineretului a declarat: ,,În următorii doi ani Forumul European al Tineretului va fi un actor central în conturarea unor procese cheie pentru tinerii europeni, cum ar fi noua strategie europeană din domeniul tineretului, revizuirea programului Erasmus+ și programul nou de finanțare a sectorului de tineret și totodată în pregătirea implicării tinerilor în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, precum și în alegerile Europarlamentare din 2019. Așteptăm cu mare interes să lucrăm îndeaproape cu Guvernul Romaniei, prin intermediul membrului nostru –  Consiliul Tineretului din România, ca platformă legitimă a vocii tinerilor din tară, în toate procesele menționate și în special în implementarea în România a Concluziilor Consiliului Uniunii Europene cu privire la Dialogului Structurat.”

Din Biroul de Conducere al platformei europene mai fac parte în calitate de vicepreședinți Carina Autengruber și Dejan Bojanic, iar în calitate de membri Nafsika Vrettaki, Sebastiaan Rood, Tina Hocevar, Ville Majamaa, Zuzana Vaneckova, Andrea Casamenti, Kristen Aigro și Mari Stromsvag.

CTR - YFJ

Delegația CTR și președintele-ales al Forumului European al Tineretului

Conducerea aleasă va gestiona și pregătirile pentru acțiunile și prioritățile europene din perioada în care România va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Pe acest subiect, Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România, a declarat: „Am avut primele discuții cu noua conducere a Forumului European al Tineretului și în vederea pregătirii Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene în 2019, pentru a ne asigura că activitățile care vizează sectorul de tineret și au o dimensiune europeană vor avea într-adevăr rezultate relevante pentru tineri. Urmează să continuăm discuțiile și cu Guvernul României și celelalte țări din trio pentru a ne asigura că tinerii vor conta într-adevăr în deciziile luate la nivel european.”

Patricia Couți, vicepreședintă a Consiliului Tineretului din România responsabilă de politicile internaționale, explică impactul deciziilor la care contribuie structura de reprezentare europeană asupra tinerilor: „Deciziile europene pot însemna fonduri pentru companii care angajează tineri sau pentru înființarea de afaceri de către tineri antreprenori, posibilitatea de a studia un semestru în altă țară din Uniunea Europeană sau din țări vecine, cursuri de formare și calificare pentru cei care nu au un loc de muncă, schimburi de experiență între tineri din diferite țări și multe alte oportunități. O mare parte din legislația națională este, la rândul ei, preluată din reglementări europene. Mulți iau de bune aceste oportunități, în realitate este o competiție imensă între diferiți actori pentru a atrage mai multe resurse în domeniile lor, iar Forumul European al Tineretului este actorul neguvernamental central atunci când vine vorba de convingerea actorilor europeni de importanța investiției în tineri.”

European Youth Forum

CTR a devenit membru cu drepturi depline al Forumului European de Tineret

Forumul European de Tineret (YFJ) a acordat Consiliului Tineretului din România (CTR) statutul de membru cu drepturi depline al organizației cu ocazia Adunării Generale desfășurate în perioada 20 – 22 Noiembrie în Capitala Europeană de Tineret 2015, Cluj Napoca, CTR devenind astfel singura platformă de reprezentare a tinerilor din România membră a YFJ. Liderii organizațiilor de tineret din Europa au adoptat de asemenea o declarație prin care cer autorităților române să elimine barierele care au îngreunat sau chiar împiedicat votul a zeci de mii de tineri la aceste alegeri prezidențiale și să evite sancționarea celor care au protestat pașnic.

CTR, membru al Forumului European de Tineret
Forumul European de Tineret – YFJ este platforma organizațiilor de tineret din Europa. Reprezentând 99 de organizații membre, atât Consilii Naționale ale Tinerilor cât și Organizații Internaționale de Tineret, YFJ consideră organizațiile neguvernamentale de tineret ca fiind mijlocul principal prin care tinerii sunt capacitați, încurajați, implicați, reprezentați și sprijiniți.

Consiliul Tineretului din România – CTR este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală și autonomă, constituită prin asocierea liberă a structurilor neguvernamentale de / pentru tineret interesate care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statut. Scopul principal al CTR este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor români din țară și din străinătate și pentru creșterea participării active a acestora la viața comunităților în care activează, precum și de a susține și promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional.

„Obținerea statutului de membru cu drepturi depline în Forumul European de Tineret încheie un capitol important din istoria mișcării de tineret din România și deschide un altul, mai dinamic, implicat și în același timp cu un impact semnificativ în rândul reprezentării tinerilor români la nivel internațional. În cei câțiva ani de colaborare cu această structură, Consiliul Tineretului din România a devenit mai întâi membru candidat și apoi s-a dezvoltat astfel încât să îndeplinească exigențele cerute pentru aderarea completă. De acum încolo putem sta la masă cu reprezentanții tinerilor și ai organizațiilor de tineret din celelalte țări din Europa ca parteneri egali și putem participa nu doar la dezbateri și consultări ci și la deciziile platformei. Sperăm ca asta să ne ajute să ducem temele importante pentru noi și mai sus în topul priorităților!” – Mihai Dragoș, președinte CTR

{gallery}articole/GA_EYF_2014{/gallery}

European Youth Forum

CTR la Adunarea Generală a Forumului Tinerilor din Europa

Consilul Tineretului din România a primit, în cadrul Adunării Generale a Platformei Forumul Tinerilor din Europa (European Youth Forum) statutul de membru cu drepturi depline. Deși a obținut statutul de membru cu drepturi depline în EYF în noiembrie 2014, în ultimii 8 ani, CTR a contribuit activ la proiecte în toată Europa, participând activ la dezvoltarea culturii participative în rândul tinerilor.

La nivel național, CTR a contribuit activ la elaborarea strategiei de tineret 2014 – 2020, fiind unica organizație care a organizat dezbateri în toată țara, pe acest subiect, contribuind activ și constant atât la elaborarea Strategiei cât și a Planului de acțiuni. Din 2010 am activat atât la nivel național cât și European în Grupurile pentru Dialog Structurat, fiind de asemenea singura organizație ce a implementat consultări directe atât în rândul tinerilor cât și în cadrul autorităților decidente, activități finanțate prin granturi prin prigrame Youth in Action / Erasmus+. Printre contribuțiile importante pe care le putem enumera, CTR s-a implicat în dezvoltarea Legii Naționale a Tinerilor, Legii Voluntariatului și recunoașterea formală a Lucrătorului de Tineret.

Scopul principal al CTR este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor români din țară și din străinătate și pentru creșterea participării active a acestora la viaţa comunităților în care activează, precum şi de a susţine şi promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, naţional, european şi internaţional.

Printre prioritățile CTR în perioada următoare se leagă de încurajarea participării civice a tinerilor, înțelegerea modului de funcționare, respectiv a problemelor și dezvoltarea societății dar și autonomia tinerilor cu focus pe angajabilitate și antidiscriminare și de asemenea revizuirea legislației cu impact în rândul tinerilor și a organizațiilor care-i reprezintă.
{gallery}articole/GA_EYF_2014{/gallery}