Posts Under Tag: Consiliu de Administratie al Scolii

parlament1

Elevii trebuie reprezentați în toate consiliile de administrație a școlilor

Consiliul Național al Elevilor, Consiliul Tineretului din România, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar și Federația Sindicatelor din Educație ,,Spiru Haret” solicită Parlamentului României modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 81/2016, care limitează dreptul elevilor de a participa la luarea deciziilor, principiu enunțat de Legea Educației Naționale nr. 1/2011. Actuala formă a Ordonanței, aflată în dezbatere parlamentară prevede eliminarea dreptului de vot al reprezentantului major al elevilor în consiliul de administrație din învățământul profesional și tehnic și eliminarea reprezentantului consiliului elevilor de la ședințele consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar.

La nici doi ani de la publicarea în data de 5 mai 2015 în Monitorul Oficial a Legii nr. 95/2015, ce prevede că un loc cu drept de vot din cota rezervată părinților va fi repartizat unui reprezentant al elevilor care a împlinit 18 ani, Guvernul a emis o ordonanță de urgență ce contravine principiului respectării dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al sistemului de învățământ, enunțat de art. 3, lit. u) din Legea nr. 1/2011. Considerăm imperioasă implicarea elevilor în procesul decizional, în întreg învățământul preuniversitar secundar superior și terțiar non-universitar, drept care punctăm faptul că Legea educației naționale nu distinge, din punctul de vedere al reprezentantului major al elevilor în consiliul de administrație, învățământul profesional și tehnic. În consecință, deducem că ar trebui ca toate consiliile de administrație ale unităților de învățământ unde există elevi ce au împlinit 18 ani să aibă în componență, ca membru cu drept de vot, un reprezentant major al elevilor.

Mai mult decât atât, obiectivul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 81/2016, așa cum se desprinde din preambul, vizează o consolidare a reglementărilor ce privește învățământul dual, iar în acest context este bine-cunoscut faptul că programa este mult mai centrată la nivel decizional, astfel încât se impune consultarea elevilor în scopul identificării necesităților și priorităților lor. Prin urmare, eliminarea reprezentantului elevilor din consiliile de administrație nu face decât să pericliteze respectarea conceptului de centrare a învățământului pe principalul beneficiar.

În schimb, milităm pentru o reevaluare a ponderii partenerilor educaționali prezenți în procesul decizional, printr-o distribuție mai echitabilă a membrilor cu drept de vot din consiliile de administrație, astfel încât elevul să aibă un cuvânt real de spus și să participe efectiv la luarea deciziilor, fapt ce ar fi un pas înainte în vederea susținerii unui sistem de educație modern.

,,Cerem Parlamentului României să modifice actuala formă a Ordonanței de Urgență a Guvernului 81/2016 prin reacordarea dreptului de vot al elevului major în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ profesional și tehnic, așa cum este prevăzut deja în Legea 95/2015. Într-adevăr, prezența agenților economici în forul de decizie al școlilor cu profil tehnic și profesional este importantă, însă haideți să prioritizăm interesele sistemului educațional, în detrimentul intereselor financiare. Totodată, solicităm public susținerea Guvernului României pe această temă, considerând imperios sprijinul acestuia în soluționarea problemei legislative amintite.” – Vlad Ștefan, Președinte al Consiliului Național al Elevilor.

sd_2014

CTR susține dreptul de vot al elevilor în Consiliile de Administrație

Consiliul Tineretului din România susține inițiativa legislativă de modificare a Legii Educației Naționale nr. 1/2011, care are ca scop asigurarea dreptului de vot pentru elevii reprezentanți în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar. Textul integral al scrisorii poate fi consultat mai jos.

 

Consiliul Tineretului din România (CTR), structura de reprezentare a organizațiilor de tineret și a tinerilor din România și unicul membru român al Forumului European de Tineret (en. European Youth Forum) și al Organizației Mondiale a Tinerilor (en. World Assembly of Youth) vă roagă a binevoi să aprobați Propunerea legislativă privind modificarea Legii Educației Naționale nr. 1 / 2011 înregistrată la camera deputaților cu numărul de înregistrare Pl-x nr. 574 / 2014, prin care se acordă elevilor drept de vot în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar printr-un reprezentant major având capacitate deplină de exercițiu.

Prin starea actuală, respectiv imposibilitatea exercitării dreptului de vot de către elevi și inexistența obligației de a include un reprezentant al elevilor în toate dezbaterile Consiliului de Administrație se încalcă principiile enunțate în Legea educației naționale la Art. 3 lit. f), m), p), t) și u), mai exact răspunderea publică, transparența, centrarea educației pe beneficiarii acesteia, fundamentarea deciziilor pe dialog și consultare și respectarea dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct al sistemului de învățământ. Unica soluție de rezolvare a conflictului dintre principiile enunțate în lege și prevederile referitoare la componența Consiliilor de Administrație este adoptarea acestei propuneri legislative.

Mai mult, participarea elevilor în Consiliul de Administrație al școlilor permite implicarea acestora în procesul decizional, creșterea răspunderii față de bunul mers al școlii și creșterea nivelului de înțelegere asupra modalității de funcționare a instituției. De asemenea, această măsură facilitează soluționarea problemelor elevilor de către conducerea școlii dar și posibilitatea elevilor de a semnala în exterior eventualele abuzuri comise de respectivul for, procese fundamentale pentru ca sistemul de învățământ preuniversitar să reflecte interesele acestora.

Având în vedere argumentele de mai sus precum și cele prezentate în expunerea de motive, Consiliul Tineretului din România consideră că adoptarea propunerii legislative Pl-x nr. 574 / 2014 este necesară și o eventuală respingere ar reprezenta un pas înapoi pentru sistemul de învățământ preuniversitar dar și pentru importanța acordată de Legiutor, prin membrii acestuia, participării tinerilor în procesele decizionale din educație și din instituțiile publice în general.