Noutăți

lege

Legea 350/2006 – Legea Tinerilor

Art. 1. Prezenta lege reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora. Art. 2. (1) Statul asigură, cu respectarea principiului transparenţei,…

249H-01

CONSILIUL TINERETULUI DIN ROMÂNIA