office@ctr.ro
Legea Dării în Plată, pericol pentru accesul tinerilor la locuințe

Legea Dării în Plată, pericol pentru accesul tinerilor la locuințe

 

Consiliul Tineretului din România (CTR) consideră că darea în plată ca principiu este o măsură de protecție binevenită a clienților băncilor, însă în forma actuală pune în pericol pe termen lung accesul tinerilor la locuințe și decredibilizează orice demers viitor care ar putea fi făcut de stat în vederea susținerii accesului la credite.

 

Reprezentanții organizației cer prin poziția oficială adoptată ca programul „Prima Casă” să continue și în general ca statul să poată interveni, în calitate de garant, pentru a facilita accesul la diferite categorii de credite care pot avea un impact social și economic pozitiv.

 

„Ne dorim ca tinerii să își permită în continuare locuințe. Nu trăim într-o țară în care din banii de pensie o persoană să poată plăti și chirie și să și trăiască. Șansa pe care o au tinerii prin programul „Prima Casă” nu trebuie luat în derâdere, cum am văzut că se întâmplă pe alocuri în spațiul public. Trăim în același timp într-o lume dinamică și ne așteptăm la multe schimbări pe viitor, inclusiv la situații în care va fi oportună susținerea accesului la diferite tipuri de credite. Dacă statul va vrea să răspundă șomajului ridicat, de exemplu, susținând un program de credite pentru reprofesionalizare și fiind garant pentru acele credite, cum va mai fi credibil dacă acum, prin lege, va renunța la garanții deja asumate și va muta riscul prin lege asupra băncilor, inclusiv pentru contractele în derulare? O astfel de abordare decredibilizează politicile și garanțiile statului și ar fi profund iresponsabilă.” – Mihai Dragoș, Președinte CTR

 

În vederea documentării poziției, Consiliul Tineretului din România a solicitat și primit o analiză a legii din punct de vedere jurdic, realizată de avocat Andreea Gligor- Crișan, partener în cadrul societății civile de avocați „Arion, Gligor, Cojocariu” și dată publicității alături de poziția oficială.

 

„Analiza juridică realizată relevă faptul că o lege precum cea a dării în plată poate reprezenta o soluție salvatoare pentru consumatorii care nu mai pot achita rate aferente contractelor de credit încheiate. Totuși, considerăm că în elaborarea și adoptarea unei legi cu un asemenea impact social și financiar nu trebuie trecute cu vederea dispozițiile Codului de Procedură civilă și nu trebuie nesocotite drepturile părților într-un proces, mai ales dreptul la un proces echitabil. Ca atare, dacă se vor face modificările necesare în ceea ce privește respectarea Codului de procedură civilă, această lege va putea fi aplicată cu succes și va reuși să conducă la o reală împărțire a riscului contractual între creditor și debitor. ” – Andreea Gligor Crișan, avocat

 

Organizația a trimis observațiile sale și a solicitat de asemenea Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților să fie invitată la dezbaterile asupra legii.

 

„Ne dorim ca această inițiativă, aparent bine intenționată, să se finalizeze cu o lege care împarte în mod echitabil riscurile creditării între părți și nu printr-o lege care le taie aripile tocmai celor pe care ar trebui să îi protejeze.” – Mihai Dragoș, președinte CTR

 

Poziția oficială CTR cu privire la Legea dării în plată poate fi consultată prin accesarea următorului link:   http://www.slideshare.net/ctr-ro/ctr-poziie-oficial-legea-drii-n-plat

Opinia juridică și analiza proiectului de lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în forma în care a fost adoptată de către Senatul României poate fi consultată prin accesarea următorului link: http://www.slideshare.net/ctr-ro/opinie-juridica-legea-privind-darea-in-plata


Consiliul Tineretului din România este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial și reunește 17 structuri federative cu o rețea de peste 250 de organizații de și pentru tineret din țară, fiind singura structură din România afiliată la Forumul European pentru Tineret (European Youth Forum) și Organizația Mondială pentru Tineret (World Assembly of Youth). Președintele CTR este membru desemnat în Consiliul Economic și Social al României.

 

 

Leave a Reply

Close Menu