office@ctr.ro
Legea 350/2006 – Legea Tinerilor

Legea 350/2006 – Legea Tinerilor

Art. 1.
Prezenta lege reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.

Art. 2.
(1) Statul asigură, cu respectarea principiului transparenţei, un regim special de protecţie şi de asistenţă tinerilor pentru realizarea drepturilor acestora.

(2) În sensul prezentei legi, termenul şi expresia de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) tineri – cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani;
b) activitate de tineret – orice formă de acţiune organizată în scopul îmbunătăţirii condiţiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.

Art. 3.
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora au obligaţia să sprijine activitatea de tineret şi să asigure cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia la nivel naţional şi local, în condiţiile legii.

Art. 4.
Politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale: click aici pentru a accesa legea completă

Leave a Reply

Close Menu