Fii Conector CTR!

Adu-ți generația în prim plan! Înscrie-te în cea mai importantă rețea de sprijin pentru consultarea tinerilor și influențarea deciziilor politice în interesul lor.

Ce e Rețeaua de Conectori CTR?

Rețeaua de Conectori este structura de voluntari a Consiliului Tineretului din România care implementează activități de consultare a tinerilor și susține desfășurarea la nivel local a campaniilor de influențare a politicilor publice. Aceasta va desfășura activități în cadrul proiectului „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV-ONGT”, precum și alte activități de interes pentru mișcarea de tineret din România.

Pe cine căutăm?

În cadrul acestui apel, căutăm persoane cu cel puțin 2 ani de activitate în structuri neguvernamentale de/pentru tineret, în special tineri și/sau lucrători de tineret care au organizat proiecte cu finanțare publică și care au fost implicați în campanii de consultare a tinerilor și de influențare a deciziilor unor instituții sau autorități publice.

Ce fac membrii Rețelei de Conectori?

Membrii rețelei vor iniția acțiuni pentru participarea comunității locale la viața publică și implicarea cetățenilor în procesele decizionale, inclusiv inițiative pilot, inovative, vizând dezvoltarea responsabilității civice, promovarea egalității de șanse, a nediscriminării și a dezvoltării durabile.

În mod specific, rețeaua va urmări în primul semestru consultarea tinerilor și a structurilor neguvernamentale de/pentru tineret referitor la acte normative precum Legea Tineretului, metodologiile concursurilor de proiecte MTS și legislația privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, precum și formularea de propuneri de îmbunătățire a acestora, respectiv susținerea campaniilor de influențare a deciziilor.

Rețeaua își propune de asemenea să constituie un suport important pentru schimbul de experiență între membri, inclusiv în privința instrumentelor și mecanismelor de consolidare a dialogului structurat cu privire la teme prioritare pentru realizarea dezbaterilor și consultărilor organizate în mediul virtual, cu privire la adaptarea cadrului legal relevant privind politicile în domeniul tineretului, inclusiv pentru formularea de politici alternative. În acest sens, rețeaua va utiliza ca suport o aplicație web dedicată.

Membrii rețelei vor colabora cu diferite structuri neguvernamentale de/pentru tineret, reprezentanți ai unor instituții publice și jurnaliști și vor beneficia de sprijin din partea echipei de proiect.

Înscrierea în Rețeaua de Conectori CTR se face prin completarea formularului disponibil aici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2Otr6iitvpztD2TlKpz2LepejXIkv8qk5lpKDnp8hS3Exbw/viewform.

Așteptăm întrebările și sugestiile voastre pe adresa de email conectori@ctr.ro!