office@ctr.ro

CTR a participat la lansarea Platformei Strategiei de Tineret a Uniunii Europene

Consiliul Tineretului din România a participat luni, 29 aprilie, la prima întâlnire a Platformei Strategiei pentru Tineret a Uniunii Europene, organizată de Comisia Europeană la Bruxelles, în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului.

Ce reprezintă mai exact această Platformă?

Strategia pentru Tineret a Uniunii Europene prevede: „Guvernanță participativă: Pentru a recunoaște tinerii ca experți ai propriilor vieți, este esențial ca tinerii și organizațiile reprezentative ale lor să fie implicate în diferitele etape ale implementării Strategiei pentru Tineret a UE. (…) Pentru a crea o bază pentru un dialog civic regulat, a acorda actanților un rol mai mare în coordonarea implementării strategiei, a oferi oportunități pentru schimburi de informații referitoare la activități și rezultate, o Platformă a Strategiei pentru Tineret a UE va urmări să faciliteze guvernanța participativă și coordonarea implementării Strategiei. Comisia este invitată să organizeze evenimente dedicate care să aducă împreună, după caz, reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, Statele Membre, Agențiile Naționale Erasmus+ și ale Corpului European de Solidaritate, organizații de tineret și alți actanți relevanți, precum și autorități locale și regionale.” Totodată, Strategia menționează că aceste întâlniri vor avea loc anual.

Modul concret în care diferitele instituții și organizații vor conlucra nu este încă definit – inițierea discuțiilor pe acest subiect fiind, de altfel, scopul principal al întâlnirii.

Care au fost propunerile reprezentanților tinerilor?

O serie de instituții și organizații, printre care, din partea structurilor de tineret, Consiliul Tineretului din România și Forumul European al Tineretului, au fost invitate să aibă intervenții în deschiderea evenimentului pentru a prezenta așteptări și propuneri ale structurilor proprii referitoare la Platformă. Sesiunea a fost condusă de Sophia Eriksson Waterschoot, Director pentru Educație, Tineret și Erasmus+ în cadrul Comisiei Europene.

Președintele CTR, Mihai Dragoș, a vorbit despre contribuția pe care Platforma o poate aduce pentru evaluarea, monitorizarea și îmbunătățirea implementării strategiei la nivel european, dar și național, pentru schimbul de bune practici, dar și pentru a aduce claritate referitor la așteptările pe care diferiții actanți implicați le au unii de la ceilalți, pentru a facilita o mai bună colaborare. Totodată, acesta a vorbit despre efectele faptului că actuala Strategie are ca obiectiv facilitarea implicării tinerilor inclusiv în procese decizionale naționale și locale și capacitarea lor pentru a se implica în atingerea obiectivelor europene de tineret. Astfel, acest context creează șansa de a lărgi semnificativ implicarea organizațiilor de tineret naționale și locale. Acestea vor putea să fie efectiv agenți ai implementării Strategiei mult mai asumat decât în trecut, să se simtă parte din procesul de implementare și, implicit, să contribuie mult mai mult – iar acest lucru ar trebui susținut inclusiv prin modul de funcționare a Platformei.

Michael Piccinino, membru în Biroul de Conducere al Forumului European al Tineretului, a insistat asupra necesității implicării organizațiilor de tineret în întreg procesul de implementare, a importanței creării de legături puternice între politicile promovate și programele de finanțare, precum și a necesității promovării tineretului mai sus pe agenda decizională în toate domeniile de politică publică, prin colaborare cros-sectorială.

Vrem să știm părerea voastră!

Consiliul Tineretului din România va transmite un set de propuneri scrise Comisiei Europene referitor la funcționarea Platformei. Tinerii și organizațiile de/pentru tineret care au propuneri în acest sens ni le pot transmite pe email, la adresa international@ctr.ro, până în data de 15 mai.

Close Menu