office@ctr.ro

Bucureștiul va găzdui în curând cel mai important eveniment european de tineret

Reprezentanți ai tinerilor și ai guvernelor statelor europene vor căuta împreună soluții pentru creșterea adaptabilității tinerilor la viitorul pieței muncii, în cadrul Conferinței de Tineret a Uniunii Europene (EU Youth Conference), care va avea loc la București în perioada 25 - 28 martie.

Evenimente semestriale organizate de fiecare Președinție a Consiliului UE, Conferințele de tineret ale Uniunii Europene sunt cele mai importante evenimente de tineret europene, creând cadrul pentru dialog structurat și co-crearea de politici publice de către tineri și autorități publice, în contextul Strategiei de tineret a Uniunii Europene – https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.

În cazul României, organizatorul conferinței este Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), acesta fiind sprijinit de Consiliul Tineretului din România (CTR) și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Canalele de comunicare oficiale ale conferinței sunt pagina web dedicată (www.youthconf.eu) și paginile social media:

De asemenea, vor fi folosite pentru și canalele de comunicare ale Ministerului Tineretului și Sportului.

Sesiunea de concluzii va fi transmisă de Televiziunea Română în mediul online li preluată de pagina Facebook a conferinței.

Consiliul Tineretului din România (CTR) va comunica și pe canalele proprii de comunicare referitor la eveniment. Aceste comunicări nu reprezintă punctul oficial de vedere al Conferinței de tineret a Uniunii Europene, al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene sau al Ministerului Tineretului și Sportului, ci poziția proprie.

Fiecare stat membru al Uniunii Europene este invitat să participe cu o delegație formată din 3 tineri și 2 delegați guvernamentali. În cazul conferinței României, Președinția Consiliului UE a recomandat, având în vedere tematica evenimentul, ca delegații guvernamentali să aibă atribuții în domeniile tineretului și al muncii (ocupării).

Pe lângă delegațiile statelor membre, participă și Forumul European al Tineretului și alte 12 organizații internaționale selectate de această structură, precum și 1-2 delegați din statele non-UE invitate (state din spațiul economic european, parteneriatul estic și balcanii de vest).

Conferința are două obiective majore:

  1. Definirea mai clară a Dialogului Uniunii Europene cu Tinerii (noul mecanism de consultare a tinerilor și facilitare a dialogului lor cu autoritățile publice sub egida Uniunii Europene, înlocuitor al fostului dialog structurat) și a modului în care acesta este conectat la Obiectivele de tineret ale Uniunii Europene (http://www.youthconf.at/wp-content/uploads/2018/09/YouthGoals_RO.pdf)
  2. Identificarea modului în care politicile publice din Uniunea Europeană pot îmbunătăți adaptabilitatea tinerilor la viitorul pieței muncii (și, implicit, modul în care poate fi atins obiectivul de tineret nr. 7 – lucuri de muncă pentru toți).

Progresul înregistrat de România în perioada Președinției poate fi consultat aici: https://www.youthconf.ro/wp-content/uploads/2019/03/EU-Youth-Dialogue-1st-cycle-FINAL.pdf

Consiliul Uniunii Europene urmează să adopte, la propunerea Președinției Române – mai exact, a Ministerului Tineretului și Sportului, concluzii care vizează ambele subiecte și în redactarea cărora se lua în considerare și concluziile conferinței.

Strategia de tineret a Uniunii Europene prevede existența, la nivelul fiecărui stat, a unui Grup Național de Lucru pentru Dialogul UE cu tinerii (fostul dialog structurat) – National Working Group for EU Youth Dialogue (NWG), format din reprezentanți guvernamentali și neguvernamentali. Acest Grup Național de Lucru desemnează cei 3 delegați de tineret ai statului respectiv. Motivul pentru care desemnarea delegaților de tineret revine acestor grupuri naționale de lucru este că acestea coordonează implementarea componentei de dialog UE cu tinerii / dialog structurat din cadrul strategiei de tineret a UE, asigurând derularea consultărilor aferente, centralizarea și structurarea rezultatelor și, inclusiv prin participarea la aceste conferințe, transpunerea lor în propuneri de politică publică adresate Uniunii Europene.

Delegații guvernamentali sunt desemnați de către guvernele statelor respective, invitația de participare fiind transmisă ministerelor care au în atribuții politicile și programele pentru tineret.

Fiind un eveniment european, țara gazdă poate suplimenta doar limitat numărul propriu de delegați de tineret. Astfel, delegația de tineret a României a fost extinsă de la 3 la 7 reprezentanți, astfel încât fiecare organizație membră a Grupului Național de Lucru pentru Dialogul UE cu tinerii va participa cu un reprezentant, după cum urmează:

  • Iulia Natalia Faur, vicepreședinte, Consiliul Tineretului din România (CTR)
  • Mihai Adrian Vilcea, președinte, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT)
  • Petrișor-Laurențiu Țucă, președinte, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
  • Ionuț-Alin Grigore, președinte, Forumul Tinerilor din România (FTR)
  • George Uzun, președinte, Uniunea Studenților din România (USR)
  • Ciprian-Nicolae Văcaru, președinte, Organizația de tineret – Blocul Național Sindical (OT BNS)
  • Alina-Violeta Pop, secretar general, Federația YMCA România

Delegații guvernamentali vor fi stabiliți de Ministerul Tineretului și Sportului.

Întrebările referitoare la conferință se pot adresa Ministerului Tineretului și Sportului, pe canalele de comunicare ale ministerului (mai multe detalii puteți găsi pe www.mts.ro / https://www.youthconf.ro/contact/).

Consiliul Tineretului din România (CTR) va publica periodic informații despre conferință, însă nu va putea să răspundă în timp real solicitărilor pe această temă. Comunicarea realizată pe canalele de comunicare ale CTR nu reprezintă poziția Ministerului Tineretului și Sportului. Puteți trimite propunerile voastre referitoare la subiectele pe care CTR comunică legat de conferință pe adresa euyc@ctr.ro.

Close Menu