office@ctr.ro

 

 

Scopul CTR

Este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor români din țară și din străinatate, precum și în vederea creșterii participării active a acestora la viața comunităților lor. CTR sprijină și susține interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional.

În cei 13 ani de activitate, CTR și-a asumat misiunea de a asigura prezența unei voci puternice a tinerilor în plan instituțional și public în procesul de dezvoltare a politicilor publice care vizează tinerii și care pot avea un impact semnificativ asupra tinerilor, inclusiv în domenii care vizează ocuparea, educația, sănătatea, participarea civică și politică și voluntariatul.

 

În acest sens, CTR reprezintă principalul partener neguvernamental pe probleme de tineret în raport cu autorităţile şi instituţiile publice centrale abilitate în domeniul politicilor pentru tineret.

 

În prezent, CTR reunește 23 structuri federative cu o rețea de peste 400 de organizații de și pentru tineret din țară, fiind singura structură din România afiliată la Forumul European pentru Tineret (European Youth Forum) și Organizația Mondială pentru Tineret (World Assembly of Youth)

Astfel, în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate, CTR îşi propune realizarea următoarelor activităţi principale, adresate cu prioritate tinerilor:

 • activități de lobby și advocacy pentru drepturile și interesele tinerilor;
 • organizarea de conferinţe, simpozioane, congrese, mese rotunde, seminarii etc. pe diverse domenii de interes pentru tineri;
 • realizarea de studii și cercetări specifice;
 • organizarea de campanii de informare și conștientizare;
 • organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare profesională în diferite domenii de activitate şi niveluri de pregătire;
 • acordarea de consiliere și orientare în domeniul pregătirii academice şi profesionale;
 • prestare de servicii de expertiză, consultanţă, formare şi instruire pentru persoane fizice, organizaţii neguvernamentale sau alte persoane juridice interesate;
 • elaborarea şi editarea de cursuri, manuale, publicaţii ştiinţifice, materiale de informare şi instruire, reviste, albume, broşuri etc.;
 • recrutarea, instruirea şi plasarea personalului calificat, cu precădere tineri, pentru persoane juridice din ţară şi străinătate interesate;
 • înfiinţarea şi administrarea de puncte de informare şi consiliere;
 • înfiinţarea şi administrarea de centre de dezvoltare antreprenorială;
 • înfiinţarea şi administrarea de centre de formare și de centre de evaluare a competențelor.

Afilieri și colaborări naționale și internaționale

 

NIVEL NAȚIONAL

alianta-romania-curata

Alianța pentru o Românie Curată

www.romaniacurata.ro

Activăm în cadrul Alianței pentru o Românie Curată, o mișcare civică care se adresează publicului larg și care deține o rețea amplă de persoane și organizații, ONG-uri, sindicate, firme, instituții, care promovează principiile bunei guvernări.

logo MTS v 4

Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret MTS

www.mts.ro

Participăm activ în cadrul Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret, care reprezintă platforma de dezbatere și consultări prin care Ministerul Tineretului și Sportului comunică și primește reacții din partea mediului asociativ de tineret cu privire la probleme și oportunități în inițierea și optimizarea politicilor publice în domeniul tineretului.

 

Structurile interne de organizare ale CTR sunt:

 

 1. a) Adunarea Generală
 2. b) Biroul Permanent
 3. c) Consiliul Director
 4. d) Comisia de Control și Arbitraj
 5. e) Comisia de Cenzori
Close Menu