Category Archives: Politici internaționale de tineret

yorh

Situația precară a tinerilor contribuie la creșterea inechității în Europa

Situația precară a tinerilor contribuie la creșterea inechității în Europa, arată raportul despre „Creșterea investiției în infrastructura socială în Europa

Grupul de lucru privind investițiile în infrastructura socială în Europa, prezidat de Romano Prodi, a publicat un raport privind investițiile în infrastructura socială în Europa, cum ar fi asistența medicală, educația și locuințele la prețuri accesibile. Raportul este rezultatul unui an de lucru al grupului format din reprezentanți ai Asociației Europene a Investitorilor pe Termen Lung, Comisiei Europene, Băncii Europene de Investiții, Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, băncilor naționale de promovare, precum și asociații și experți din sectorul social.

Prezentând situația socială de la nivel European, raportul face trimitere la situația precară în care se află generația tânără, atât din considerente sociale cât și din lipsa oportunităților de muncă. Datele arată faptul că în ciuda nivelului general de creștere a locurilor de muncă, șomajul în rândul tinerilor rămâne aproape dublul față de rata globală, contribuind astfel la intensificarea inegalităților în UE. Creșterea ratei sărăciei în rândul tinerilor cu 0,8% și scăderile relative ale veniturilor înregistrate, arată faptul că generația tânără se află într-o situație mai precară, decât persoanele în vârstă de peste 65 de ani.

Dezvoltarea unui capital uman mai bine educat, mai bine inclus pe piața muncii și mai independent este esențial pentru ca societatea să funcționeze corect și este direct corelată cu îmbunătățirea infrastructurii sociale.

Raportul arată că diferența dintre investițiile în infrastructura socială este semnificativă și că s-a extins, de la criza financiară din 2007, la toate nivelurile de guvernare. Aceasta arată că guvernele locale au fost cele mai afectate, cu o scădere a investițiilor de 12% în 2015 față de perioada anterioară anului 2008, în timp ce investițiile guvernelor centrale au scăzut cu 8,1%. În acest context, declinul este semnificativ și generează un decalaj estimat la 100-150 miliarde EUR pe an.

Concluzia documentului este că „Europa va inspira încredere tinerei generații oferindu-i perspective reale: o educație mai bună, sănătate și locuințe care să ajute tinerii să își construiască un viitor mai bun și mai dinamic decât al părinților și a bunicilor lor”.

Găsiți recomandările îmrepună cu întregul raport aici: http://bit.ly/2DQ5wBc

Autor: Patricia Couti, Vicepreședinte CTR, patricia.couti@ctr.ro.

logo_ro

Erasmus+ una dintre „mărcile” de succes ale Uniunii Europene

Erasmus+ una dintre „mărcile” de succes ale Uniunii Europene
– evaluarea intermediară și prioritățiile post-2020 –

Azi, 15 februarie, la Brussels, a avut loc întrunirea Consiliului Miniștrilor Educației, Tineretului, Culturii și Sportului pentru a discuta evaluarea intermediară a programului Erasmus + și prioritățiile viitoare ale programului Erasmus + pentru perioada post-2020.

Discuțiile au arătat necesitatea ca programul Erasmus + să fie mai incluziv și să îmbunătățească participarea grupurilor dezavantajate și a persoanelor cu dizabilități. Profesorii, educatorii, personalul educațional și elevii sunt grupuri țintă care trebuie să fie incluse în noul program. Totodată, formarea profesională, ucenicia și educația de calitate trebuie să stea la baza programului Erasmus + post-2020.

Miniștrii prezenți au mai atras atenția asupa nevoii unei formări de calitate a profesorilor, îmbunătățirii accesului la program, simplificare procedurilor și utilizarea ca instrument care să ghideze tranziția spre digitalizare.

Comisarul pentru educație, cultura, tineret și sport, Tibor Navracsics, a subliniat faptul că Erasmus + trebuie să ajute la implementarea obiectivelor Spațiul European de Educație 2025. De asemenea, incluziunea grupurilor dezavantajate, utilizarea tehnologiei în educație, încurajarea cercetării în domenii strategice pentru Uniunea Europeană sunt câteva dintre direcțiile propuse de comisar.

Intervenția a evidențiat o nouă perspectivă a Comisiei Europe cu privire la programele dedicate investiției în capitalul uman. „Pentru a spori mobilitatea individuală și pentru a majora și multiplica inovarea, Erasmus + trebuie să fie conectat la Fondul Social European(FSE). Trebuie să începem să creăm sinergii între programele adresate dezvoltării cetățenilor”.

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, Marianne Thyssen, a sprijinit ideea de „a avea toate programele adresate dezvoltării capitalului uman, sub același capitol, în cadrul Cadrul Financiar Multianual(CFM)”. Sinergiile dintre programul Erasmus + și Fondul Social European, împreună cu implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, au stat la baza discursului comisarului. Aceasta a subliniat că „programele dedicate capitalului uman sunt răspândite în diferite părți ale CFM. Trebuie să consolidăm FSE și Erasmus+ prin reunirea lor ca instrumente dedicate investițiilor în oameni. Fiind sub aceeași poziție va permite un grad mai ridicat de sprijin și flexibilitate”.

Astfel, Eramus+ ramâne unul dintre cele mai de success programe ale Uniunii, care nu reprezintă doar un simbol al identității europene, ci si un instrument care facilitează incluziunea socială, în special pentru generația tânără.

Persoană de contact: Patricia Couti, Vicepreședinte CTR: patricia.couti@ctr.ro , +40728060954

 

01. Picture EEA

Am fost la primul Summit al educației pe tema întemeierii Spațiului european al educației

Colega noastră Patricia Couți, Vicepreședinte Relații Internaționale a fost prezentă joi, 25 ianuarie, la primul Summit al educației pe tema întemeierii Spațiului european al educației. Evenimentul a fost organizat de Comisia Europeană cu participarea comisarului european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a reunit 22 de miniștri ai educației din Europa și a găzduit 500 de participanți.

Anunțat cu o temă generoasă, și anume „Întemeierea Spațiului european al educației: pentru o educație inovatoare, incluzivă și bazată pe valori”, Summitul a căutat în principal să ofere răspunsuri la întrebări precum: în ce mod poate contribui la succesul Europei o educație de calitate, incluzivă și bazată pe valori, ce competențe sunt necesare în deceniile următoare și cum putem stimula dobândirea unor competențe digitale și antreprenoriale de bază.

Acest eveniment a urmat Summitul de la Göteborg, din noiembrie 2017, unde Comisia și-a prezentat viziunea creării unui Spațiu european al educației până în 2025 și Consiliului European din decembrie, în cadrul căruia statele membre și-au exprimat disponibilitatea de a face mai mult în domeniul educației. Conform Comisarului Tibor Navracsics „Uniunea Europeană este mai puțin egală acum, decât era înainte. Prin urmare, datoria noastră este să ne întoarcem spre cei lăsați în urmă și să construim societăți mai incluzive și mai rezistente, astfel încât fiecare persoană să devină stăpână pe propria ei soartă. Spațiul european al educației trebui să pună bazele unei educații incluzive, inovatoare și bazate cu adevărat pe valori.”

Un pachet de inițiative a fost lansat de Comisie pentru a începe construirea SEE:

 • un plan de acțiune privind educația digitală, pentru a dezvolta competențele
  digitale ale tinerilor: http://bit.ly/2nhUH1v
 • o nouă recomandare privind cele opt competențe-cheie: http://bit.ly/2nhClgP
 • o recomandare privind promovarea valorilor noastre comune și dimensiunea
  europeană a predării:  http://bit.ly/2rMHyST

Tibor Navracsics a anunțat că în această primăvară Comisia va înainta inițiative în următoarele domenii:

  •  educația și îngrijirea timpurie a copiilor;
  • învățarea limbilor străine, astfel încât europenii să vorbească încă două limbi pe lângă
   limba maternă;
  • recunoașterea reciprocă a diplomelor universitare pentru a permite o mai mare
   mobilitate.

La 14 noiembrie, Comisia Europeană (CE) a lansat o nouă propunere de consolidare a identității europene prin educație și cultură. Viziunea presupune un spațiu european al educației până în 2025, în care învățarea, studiul și desfășurarea cercetărilor nu sunt limitate de frontiere. Propunerea CE este de a spori mobilitatea, de a facilita cooperarea transfrontalieră, de a investi în oameni și în educația acestora și de a consolida sentimentul identității europene. În plus, inițiativa pune accent deosebit pe învățarea limbilor străine, formarea cadrelor didactice, integrarea inovării și a competențelor digitale în educație și îmbunătățirea educației și îngrijirii timpurii a copiilor.

Găsiți aici viziunea Comisiei pentru Spațiul European al Educației 2025: http://bit.ly/2hr5tiB.

img_7521-e1517143788159

Impresiile voluntarilor CTR după un eveniment Erasmus+

Cine nu a participat niciodată la o experiență Erasmus+, îi recomandăm cu căldură să o facă. Voluntarii noștri tocmai ce s-au întors din Vilnius și vă povestesc în acest articol ce însemnat această experiență pentru ei.

Prima mea experiență Erasmus+ sau cum aventurile sunt la tot pasul

Când ești student, știi că timpul este o resursă foarte importantă pe care ar părea că niciodată nu o ai la indemână. Iar asta te învață foarte mult să prioritizezi. Pentru mine, timpul a fost mereu un prieten și un inamic, dar de cele mai multe ori a fost acolo pentru mine doar că nu am știut cum să îl folosesc în avantajul meu.

Nu riști, nu câștigi

În ianuarie am ales să îmi fac viața mai grea și să plec la un training în Lituania, prin Erasmus+, exact în săptămâna de sesiune. Aveam să descopăr că deciziile luate prin intuiție sunt adesea cele corecte, și că uneori merită să îți îngreunezi câteva săptămâni pentru o experiență de o viață.

Am mai participat la nenumărate traininguri și știam mersul lucrurilor, așa că am plecat la drum plină de entuziasm (mai ales pentru zborul cu avionul, care mereu mi-a făcut o mare plăcere), cu curiozitatea în gând și cu așteptările în buzunar. Împreună cu colegii mei, am ajuns cu o zi mai repede în Vilnius așa că am avut o noapte și o jumătate de zi să explorăm orașul, cultura și oamenii din Lituania. Alături de noi a fost un grup de 4 bulgari cu care ne-am conectat instant și alături de care ne-am distrat și am făcut schimb de bune practici, nu doar în Vilnius, ci pe toată perioada trainingului.

Tema trainingului a fost aptitudini de facilitare (facilitation (s)kills), iar, pentru mine, cea mai importantă lecție a fost să învăț diferența dintre un trainer și un facilitator, cu atât mai mult pentru că noi avem obiceiul de a traduce cuvântul „trainer” în „facilitator”, așa că diferența dintre ele nu exista până atunci.

Profesional vs. personal

În plan profesional, a fost cu mult peste așteptări; am învățat lucruri care nici nu știam că există (precum facilitare grafică), am ajuns acasă cu o paletă de competențe mult mai mare decât cea cu care am plecat, mi-am reîmprospătat cunoștințele anterioare, am pus bazele unor prietenii care cred că se pot fructifica în frumoase colaborări și am învățat ce înseamnă să lucrezi și să înveți într-un context internațional.

Cu toate că aceste traininguri sunt forme de învățare non-formală care au scopul de a trimite participanții acasă cu un bagaj de cunoștințe mai mare decât cel inițial, pentru mine fiecare experiență are și o amprentă personală. Am realizat foarte multe lucruri pe parcursul acestor zece zile, am reflectat la drumul meu personal și profesional și am găsit răspunsul la multe întrebări pe care le aveam de mult timp. Am trăit un amalgam de sentimente și am ajuns acasă copleșită. Dar a fi copleșit nu este neapărat un lucru rău, ci o dovadă că am acumulat atât de multe încât trebuie să îmi ofer puțin timp pentru a le procesa.

Metaforic vorbind, am plecat cu un bagaj de cunoștințe și sentimente ce se încadra la bagaj de mână și am venit înapoi cu un bagaj ce trebuia pus la bagaje de cală. Ca să vă faceți o idee.

„Primul Erasmus+ nu se uită niciodată!”

Și ca să nu credeți că doar eu am trăit o așa intensă experiență, și colegii mei vă pot confirma aceeași chestie:

Dorian Popșor: ”Experiența pe care am avut-o în acest proiect Erasmus+ a fost una unică! Am avut ocazia să învăț lucruri noi și utile care pot să mă ajute în viitor, iar oamenii pe care i-am cunoscut au fost foarte speciali și posibili viitori parteneri de proiecte.  Țara este superbă și proiectul este unul foarte reușit, sunt foarte mândru că am avut această oportunitate!”

Vasi Varga: „Pot să spun că am plecat din Lituania cu cunoștințe noi, împlinit și foarte motivat. Este de admirat faptul că doar într-o săptămână se pot lega prietenii prețioase cu persoane care provin dintr-un spațiu diferit, cu o cultură și istorie diferită. Cand îți dai seama că tu și tinerii din alte țări aveți gândire similară și scopuri comune, atunci realizezi că singurele bariere dintre nații sunt cele create de om.”

Alexandra Țane: „Primul cuvânt pe care îl am in minte este “EXPERIENȚĂ”. Acest proiect mi-a deschis un nou drum, pe care, cu siguranță îl voi urma. Este incredibil cum doar într-o săptămână poți crea prietenii noi, poți avea răspunsul prin prisma experienței acumulate la întrebările anterioare, pe care nu reușeai sa le deslușești,  și cum atât tu, cât și tinerii din afară luptați pentru un scop comun, având aceeași viziune. Este uimitor când observi ca există o punte comună între tine și “acei tineri străini” pe care îi considerai diferiți. Poate nu vorbim aceeași limba, și nu avem aceeași  patrie dar, cu siguranță, suntem aceeași tineri, care își doresc să schimbe măcar un pic din societate, prin propriul exemplu. Lituania, Erasmus+  reprezintă confirmarea faptului ca poți învața cum să dirijezi/facilitezi viitoarele schimbări, posibil inițiate de tine. În încheiere aș vrea să spun că sunt fericită că am putut lua parte la o asemenea experiență, alături de o echipă excepțională. A schimba lucrurile începe prin și cu tine!”

Așadar, nu găsesc cuvintele potrivite pentru a exprima cât de mult încurajez pe oricine are oportunitatea să meargă într-un proiect Erasmus+ să o facă. Nu vă fie frică să ieșiți din zona de comfort, cele mai interesante lucruri, acolo se petrec. Și, ca un sfat personal: să știți că nu vă puteți mări zona de comfort din interior, pereții acesteia se pot lărgi doar dacă trageți de ei din exterior.

Ca o concluzie, a fost o experiență unică și sunt 100% sigură că nu va fi ultimul meu proiect Erasmus+, dar cu siguranță îmi va fi cel mai drag, pentru că indiferent cât de frumoase vor fi următoarele, primul Erasmus+ nu se uită niciodată!

Pentru orice fel de sfaturi, mai multe detalii sau pur și simplu curiozități, sunt la un mesaj pe facebook sau instagram distanță! Singurele întrebări proaste sunt cele pe care nu le pui, so ask away!

P.S: totul e transparent, așa că dacă vrei să vezi cu ochii tăi cât de tare a fost, intră aici.
Facebook: www.facebook.com/cilanrenata
Instagram: cilanrenata

Autor: Renata Cilan, Voluntar CTR

 

general

Dialog structurat – consultări regionale cu tinerii

În perioada 27 ianuarie – 18 februarie 2018Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) organizează, în 5 orașe din țară (Baia Mare, București, Alba Iulia, Constanța și Timișoara), ateliere regionale de consultare a tinerilor în cadrul celui de-al VI-lea ciclu european al dialogului structurat.

Dialogul structurat este un instrument de comunicare reciprocă între tineri și decidenți în vederea implementării priorităților cooperării europene în domeniul politicilor de tineret la nivel național, regional și local și prin care este asigurată participarea tinerilor în procesul de elaborare a politicilor și strategiilor europene.

În prezent, la nivel european procesul de dialog structurat se concentrează pe a identifica opiniile tinerilor ce vor sta la baza viitoarei strategii pentru tineret a Uniunii Europene.

Rezultatele consultărilor cu tinerii desfășurate în anul 2018 în cadrul procesului de dialog structurat nu vor fi utilizate doar pentru influențarea deciziilor la nivel european. Acestea vor sta și la baza unor schimbări pornind de la nivel local, din instituțiile, localitățile și județele în care tinerii trăiesc, învață sau lucrează. Asta înseamnă că cei interesați, alături de organizațiile de/pentru tineret partenere la nivel local, se vor putea implica activ în identificarea de soluții pentru problemele și nevoile din comunitățile proprii.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), în calitate de membră a Grupului Național de Lucru privind Dialogul Structurat, va organiza 5 ateliere regionale de consultare a tinerilor, la nivelul întregii țări, utilizând instrumentele de consultare proprii.

Aceste ateliere sunt o formă de consultare a tinerilor cu privire la subiecte/tematici de interes pentru dezvoltarea lor și pentru participarea lor activă în comunitate.

Toate ideile și opiniile tinerilor emise în cadrul acestor consultări vor fi centralizate și vor sta la baza elaborării raportului de țară al României privind al VI-lea ciclu al dialogului structurat, ce va contribui la elaborarea viitoarei strategii pentru tineret a Uniunii Europene, dar și la dezvoltarea de politici locale și naționale de tineret pornind de la nevoile tinerilor.

Obiectivul principal al acestor ateliere este de a implica tinerii în dezvoltarea dialogului structurat dintre aceștia și factorii de decizie cu atribuții asupra politicilor incidente sectorului de tineret și nu numai, pentru a formula și fundamenta o serie de măsuri coerente de acțiune, bazate pe nevoile și aspirațiile tinerilor, în context local, regional, național și european.

Participanții pot fi tineri, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, membri în organizații studențești/de tineret sau neafiliați, din mediul urban sau rural, din orașe mici sau municipii și din diferite categorii sociale (elevi, studenți, tineri NEET, minorități de orice tip, imigranți etc.). De asemenea, atelierele sunt destinate și reprezentanților instituțiilor publice sau ale organizațiilor reprezentative pentru sectorul de tineret.

Așadar, vă încurajăm să participați la atelierele de consultare din orașul vostru sau din apropierea acestuia! Acestea sunt:

Baia Mare

 • Perioada desfășurării: 27-28 ianuarie 2018
 • Link eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/313199369169063/
 • Link formular de înscriere: https://goo.gl/o1na9E
 • Termen limită pentru înscrieri: 21 23 ianuarie 2018
 • Județe arondate:
  • Bihor
  • Bistrița-Năsăud
  • Cluj
  • Maramureș
  • Satu Mare
  • Sălaj
 • Persoană de contact: Florentina CHIRU, 0749 945 216, florentina.chiru@federatiavolum.ro

București

Alba-Iulia

 • Perioada desfășurării: 10-11 februarie 2018
 • Link eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/1585836428174541/
 • Link formular de înscriere: https://goo.gl/dkoc8N
 • Termen limită pentru înscrieri: 4 februarie 2018
 • Județe arondate:
  • Alba
  • Brașov
  • Covasna
  • Harghita
  • Hunedoara
  • Mureș
  • Sibiu
  • Vâlcea
 • Persoană de contact: Florentina CHIRU, 0749 945 216, florentina.chiru@federatiavolum.ro

Constanța

 • Perioada desfășurării: 10-11 februarie 2018
 • Link eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/174048759993338/
 • Link formular de înscriere: https://goo.gl/forms/heZxyYumebzbfDBD2
 • Termen limită pentru înscrieri: 4 februarie 2018
 • Județe arondate:
  • Brăila
  • Buzău
  • Călărași
  • Constanța
  • Galați
  • Ialomița
  • Tulcea
  • Vrancea
 • Persoană de contact: Ana-Maria GRĂDINARIU, 0724 129 394, anamaria.gradinariu@federatiavolum.ro

Timișoara

 • Perioada desfășurării: 17-18 februarie 2018
 • Link eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/138880060114995/
 • Link formular de înscriere: https://goo.gl/1vbv1S
 • Termen limită pentru înscrieri: 11 februarie 2018
 • Județe arondate:
  • Arad
  • Caraș-Severin
  • Dolj
  • Gorj
  • Mehedinți
  • Olt
  • Timiș
 • Persoană de contact: Vlad D. CHERECHEȘ, 0744 587 222, vlad.chereches@fitt.ro

 

Pentru nelămuriri sau detalii despre organizarea atelierelor de consultare, persoană de contact este Vlad Cherecheș, responsabil politici publice al Fundației Județene pentru Tineret Timiș (vlad.chereches@fitt.ro).

 

Aceste ateliere sunt organizate în cadrul proiectului „Implicarea tinerilor în politicile publice de tineret” implementat de ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România), în parteneriat cu CTR (Consiliul Tineretului din România), CNE (Consiliul Național al Elevilor) și FITT(Fundația Județeană pentru Tineret Timiș) și este finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene.

 

sursa: fitt.ro

Ziua internationala a drepturilor omului si drepturile tinerilor in România

UPR Geneva

Ieri, 10 decembrie, s-au împlinit 69 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Consiliul Tineretului din România s-a pregătit pentru această zi prin realizarea primului raport alternativ cu privire la drepturile tinerilor în România. Raportul a fost depus împreună cu Forumul European al Tineretului în contextul celei de-a treia Evaluări Universale Periodice a respectării drepturilor omului în România. Aflați mai multe despre acest proces aici: http://bit.ly/2As1SN6

România a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește realizările drepturilor omului de la ultima revizuire, în special în ceea ce privește includerea protecției drepturilor omului în documentele strategice. Cu toate acestea încă există provocări sistematice în ceea ce privește respectarea, protejarea și respectarea drepturilor fundamentale, în special pentru tineri.

Procentul tinerilor care trăiesc în risc de sărăcie sau excluziune socială este de 48,5%, rata de părăsire timpurie a școlii este de 19,1% și 57 279 copiii se află în sistemul protecției de stat. Cu toate acestea numărul de petiții adresate insituției Avocatului Poporului la respectarea drepturilor tinerilor în 2016 a fost de 160 pentru drepturile copiilor și 67 pentru tineret și familii.
Eurostat arată că România are cea mai mare pondere a nașterilor primilor copii la adolescente în Uniunea Europeană, cu 15,6% din totalul nașterilor primilor copii. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2015 au fost 15.176 nașteri ale primilor copii la tinere cu vârsta sub 19 ani.

Tinerii înca au de suferit datorită lipsei de reglementare a stagiilor profesionale. Companiile și autoritățile publice care sunt dispuse să ofere stagii sunt forțate să recurgă la soluții juridice necorespunzătoare, cum ar fi contractele de voluntariat sau contractele de muncă pe durată determinată.

Astfel, Consiliul Tinerilor din România atrage atenția aspra dreptului tinerilor la salarii echitabile, accesul la educație pentru sănătatea sexuală și reproductivă și protecția drepturilor copiilor și tinerilor.

Principalele recomandări făcute de CTR sunt:

 • Crearea unui mediator independent și autonom pentru copii în cadrul instituției Avocatului Poporului existent, cu obiective și puteri clare de a proteja și monitoriza drepturile copiilor și drepturilor tinerilor.
 • Dezvoltarea unor mecanisme accesibile tinerilor pentru a raporta încălcărilor drepturilor copiilor și ale tinerilor.
 • Asigurarea unei finanțări stabile și continue pentru organizațiile non-profit care lucrează în domeniul protecției drepturile copiilor și ale tineretilor.
 • Introducerea educației pentru sănătatea sexuală și reproductivă în curriculum-ul de bază pentru învățământul secundar.
 • Crearea oportunităților de pomovare a sănătății sexuale și reproductive în cadrul instituțiilor educaționale formale pentru ONG-urile specializate.
 • Stabilirea cadru juridic care să prevadă stagii profesionale plătite și de calitate.
 • Interzicerea practicii stagiilor neremunerate.

Pentru mai multe informații, găsiți raportul alternativ cu privire la drepturile tinerilor pentru Evaluarea Universală Periodică a respectării drepturilor omului în România aici. http://ctr.ro/wp-content/uploads/2000/03/CTR_YFJ_UPR_SUBMISSION.pdf

Aflați mai multe despre protecția drepturilor tinerilor aici: http://www.youthforum.org/youth-rights-info-tool/youth-rights-at-eu-and-national-level/

Personă de contact: Patricia Couți, Vicepreședinte, patricia.couti (la adresa) ctr.ro

photo_1_esc_6

Consiliul UE aprobă abordarea generală cu privire la „Corpul european de solidaritate”

Astăzi, 20 noiembrie, Consiliul Uniunii Europene a aprobat poziția sa cu privire la o propunere a Comisiei Europene privind Corpul european de solidaritate (CES). Scopul propunerii este de a consolida coeziunea, solidaritatea și democrația în Europa, oferind tinerilor posibilitatea de a se angaja voluntar sau de a lucra în proiecte benefice din întreaga Europă.

Elementele principale ale textului convenit de Consiliu sunt:

 1. CES va fi deschis pentru persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani din Uniunea Europeană din țări candidate și potențial candidate, țări AELS și SEE, Elveția și țări ale politicii europene de vecinătate.
 2. Va fi propusă o gamă largă de activități de solidaritate, inclusiv voluntariat, stagii, locuri de muncă și proiecte de solidaritate conduse de tineri.
 3. CES va oferi șansa de a sprijini entitățile publice și private care activează în consolidarea coeziunii, solidarității și democrației în Europa, de exemplu prin abordarea excluziunii sociale, a sărăciei, a sănătății sau a muncii privind primirea și integrarea refugiaților.
 4. CES se va baza pe bunele practici ale programelor existente, în special Serviciul European de Voluntariat. Bugetul global se va baza pe redistribuirea de la rubrica 1A, ceea ce înseamnă diferite programe existente.

Gasiți mai multe despre program aici: http://bit.ly/2zSij48.

Mai multe informații despre decizia Consiliului aici: http://bit.ly/2iyAxhj.

SYC photo

Întâlnirea de lucru a Consiliilor de Tineret din Sudul Europei, Timișoara, noiembrie 2017

În perioada 2-5 noiembrie, Consiliul Tineretului din România a găzduit pentru prima dată în România, întâlnirea de lucru a Consiliilor de Tineret din Sudul Europei.

Evenimentul a avut loc la Timișoara, oraș aflat în finala concursului pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului 2020 și a fost realizat în parteneriat cu organizația membră CTR – Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) și cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). Reprezentanții a 12 țări din Europa – Portugalia, Spania, Italia, Belgia, Croația, Grecia, Slovenia, Macedonia, Serbia, Cipru, Malta și România s-au întâlnit pentru a consolida prioritățile comune la nivel european și pentru a iniția activități și proiecte în parteneriatului sudic.

Întâlnirea a culminat cu discuțiile legate de noua strategie de tineret și de viitorul dialogului structurat în anul 2019. Cristian Winzer, Secretarul de stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe (MAE), a prezentat rolul tinerilor în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europe. La întâlnire a participat și Cristian Babutau în calitate de reprezentant al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru a perspectiva instituțională cu privire la viitorul programului Erasmus+.

Principalele mesaje de la întâlnire legate de programele de tineret de la nivel european au fost următoarele:
– Programul Erasmus+ trebuie să rămână principala inițiativă emblematică a Uniunii Europene care sprijină mobilitatea tinerilor și a studenților pentru studii, formare și voluntariat într-o altă țară. În viitor programul trebuie să fie concentrat pe consolidarea educației și a voluntariatului, destinate să acopere învățarea în toate contextele –
formale, non-formale sau informale – și la toate nivelurile . De asemenea, reprezentanții beneficiarilor, inclusiv organizațiile de tineret, trebuie incluși în guvernarea programului. Erasmus+ trebuie să vizeze consolidarea sectorului de tineret în Europa prin oferirea unui sprijin structural organizațiilor de tineret.
– Întrucât programul „Corpul european de solidaritate” este inclus în Erasmus+, Comisia Europeană trebuie să se asigure că va crește finanțarea sectorul de tineret din cadrul programul Erasmus+;
– Este necesara abordarea cros-sectorială în domeniul tineretului, atât la nivel european, cât și la nivel național și local. Alături de Garanția pentru tineret și la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, Pilonul European al Drepturilor Sociale reprezintă o inițiativă care poate să asigure tinerilor egalitatea de șanse și accesul la piața forței de muncă, condiții de muncă echitabile și protecția și incluziunea socială;
– Noua formă a dialogului structurat trebuie să încurajeze dezvoltarea sectorului de tineret la nivel local. Conectarea tinerilor cu autoritățile locale trebuie să devină un mecanism cu activitate constantă care să poată pune bazele unui proces de planificare strategică în domeniul tineretului la nivel local.
– Noua strategie europeană de tineret trebuie să reflecte nevoile reale ale tinerilor printr-o abordare cros sectorială,

YFJ Board 2016-2018

Reprezentanții tinerilor europeni, aleși la Varna

Consiliul Tineretului din România (CTR) a participata în perioada 16 – 20 Noiembrie printr-o delegație formată din președintele Mihai Dragoș și vicepreședinta Patricia Couți, la Varna, la Adunarea Generală a Forumului European al Tineretului (European Youth Forum – YFJ), structura de reprezentare a organizațiilor internaționale de tineret active în Europa și a consiliilor naționale ale tinerilor din 40 țări. Cu această ocazie s-au stabilit prioritățile tinerilor europeni în privința strategiei europene in domeniul tineretului și planul de acțiune pentru următorii doi ani. A fost ales, de asemenea, noul Birou de Conducere al organizației și noul președinte, spaniolul Luis Alvarado Martinez. Luis provine de la organizația AEGEE – Europe și a fost vicepreședinte YFJ în mandatul care s-a încheiat, fiind responsabil cu procesul de dialog structurat și realizarea standardelor de calitate a politicilor de tineret, fiind implicat activ în relația cu instituțiile europene cu privire la programul Erasmus+, Cadrul financiar multianual și campania „Invest in Youth”.

Forumul European al Tineretului este principalul partener neguvernamental pe probleme de tineret al Consiliului Europei și al instituțiilor Uniunii Europene – Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene și este consultat în toate deciziile cu impact asupra tinerilor.

Despre prioritățile viitorului mandat, Luis Alvarado Martinez, Președinte-ales al Forumului European al Tineretului a declarat: ,,În următorii doi ani Forumul European al Tineretului va fi un actor central în conturarea unor procese cheie pentru tinerii europeni, cum ar fi noua strategie europeană din domeniul tineretului, revizuirea programului Erasmus+ și programul nou de finanțare a sectorului de tineret și totodată în pregătirea implicării tinerilor în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, precum și în alegerile Europarlamentare din 2019. Așteptăm cu mare interes să lucrăm îndeaproape cu Guvernul Romaniei, prin intermediul membrului nostru –  Consiliul Tineretului din România, ca platformă legitimă a vocii tinerilor din tară, în toate procesele menționate și în special în implementarea în România a Concluziilor Consiliului Uniunii Europene cu privire la Dialogului Structurat.”

Din Biroul de Conducere al platformei europene mai fac parte în calitate de vicepreședinți Carina Autengruber și Dejan Bojanic, iar în calitate de membri Nafsika Vrettaki, Sebastiaan Rood, Tina Hocevar, Ville Majamaa, Zuzana Vaneckova, Andrea Casamenti, Kristen Aigro și Mari Stromsvag.

CTR - YFJ

Delegația CTR și președintele-ales al Forumului European al Tineretului

Conducerea aleasă va gestiona și pregătirile pentru acțiunile și prioritățile europene din perioada în care România va deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Pe acest subiect, Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România, a declarat: „Am avut primele discuții cu noua conducere a Forumului European al Tineretului și în vederea pregătirii Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene în 2019, pentru a ne asigura că activitățile care vizează sectorul de tineret și au o dimensiune europeană vor avea într-adevăr rezultate relevante pentru tineri. Urmează să continuăm discuțiile și cu Guvernul României și celelalte țări din trio pentru a ne asigura că tinerii vor conta într-adevăr în deciziile luate la nivel european.”

Patricia Couți, vicepreședintă a Consiliului Tineretului din România responsabilă de politicile internaționale, explică impactul deciziilor la care contribuie structura de reprezentare europeană asupra tinerilor: „Deciziile europene pot însemna fonduri pentru companii care angajează tineri sau pentru înființarea de afaceri de către tineri antreprenori, posibilitatea de a studia un semestru în altă țară din Uniunea Europeană sau din țări vecine, cursuri de formare și calificare pentru cei care nu au un loc de muncă, schimburi de experiență între tineri din diferite țări și multe alte oportunități. O mare parte din legislația națională este, la rândul ei, preluată din reglementări europene. Mulți iau de bune aceste oportunități, în realitate este o competiție imensă între diferiți actori pentru a atrage mai multe resurse în domeniile lor, iar Forumul European al Tineretului este actorul neguvernamental central atunci când vine vorba de convingerea actorilor europeni de importanța investiției în tineri.”