Ateliere ACTIV-ONGT 25-26 iulie

Actele normative care influențează politicile pentru tineret și activitatea ONG-urilor de profil, analizate în 25 și 26 iulie

Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret (CNFT), Asociația Civicus România și Consiliul Tineretului din România au organizat joi și vineri două workshopuri în cadrul proiectului „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV- ONGT”. La ateliere au participat reprezentanți ai structurilor neguvernamentale de și pentru tineret și ai autorităților publice centrale cu atribuții relevante raportat la documentele menționate.

Primul, Workshop de validare și promovare a instrumentelor independente de monitorizare, evaluare și implementare a Strategiei Naționale în domeniul Politicii de Tineret 2015-2020, a pus în discuție propunerile formulate în cadrul proiectului de metodologie de evaluare și plan de monitorizare a Strategiei, respectiv Planul de stimulare a participării civice a tinerilor. În cadrul discuțiilor a fost confirmată relevanța și utilitatea instrumentelor propuse și au fost făcute o serie de propuneri de îmbunătățire.

Al doilea, Workshop pentru validarea propunerilor alternative la reglementările legale privind politicile în domeniul tineretului, a pus în discuție propunerile de politici publice alternative formulate în cadrul proiectului și care vizează îmbunătățirea Legii tinerilor nr. 350/2006, a legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, respectiv metodologia concursurilor de proiecte de tineret și studențești organizate de Ministerul Tineretului și Sportului. În mod similar cu primul atelier, a fost confirmată relevanța propunerilor și au fost formulate o serie de propuneri de îmbunătățire suplimentară a propunerilor formulate.

Documentele analizate în cadrul atelierelor se pot găsi aici – Documente WS ACTIV – ONGT 25 – 26 iulie

Informații despre proiect

Proiectul „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV- ONGT”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SIPOCA 277, cod MySMIS 111432, este implementat de Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret, în calitate de solicitant / lider de parteneriat, împreună cu partenerii Asociația „Civicus România” și federația „Consiliul Tineretului din România”. Perioada de implementare este 6 septembrie 2018 – 31 decembrie 2019.

Scopul proiectului este consolidarea capacității structurilor neguvernamentale de/pentru tineret și a autorităților publice de a participa, prin mecanismul dialogului structurat, la dezvoltarea și promovarea unor instrumente de politici publice alternative în domeniul tineretului.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  1. Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern;
  • Consolidarea dialogului structurat ca instrument de promovare a politicilor publice alternative în domeniul tineretului
  • Personal din cadrul structurilor neguvernamentale de/pentru tineret și autorităților publice cu atribuții în domeniul tineretului, cu competențe dezvoltate în problematica participării publice în elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul tineretului (fără activități de instruire pentru personalul din autoritățile publice).
  1. Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor;
  • Instrumente independente și alternative de implementare, monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale în domeniul Politicii de Tineret 2015-2020
  • Legislație relevantă privind politicile alternative în domeniul tineretului
  • Personal din cadrul structurilor neguvernamentale de/pentru tineret și autorităților publice cu atribuții în domeniul tineretului, cu competențe dezvoltate în problematica participării publice în elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniul tineretului (fără activități de instruire pentru personalul din autoritățile publice).

Valoarea totală a proiectului este de 985.818,6 lei. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, valoarea cofinanțării fiind de 811.369,97 lei.

Comunicat presa ateliere 25 si 26 iulie ACTIV ONGT