office@ctr.ro

Reprezentanți ai organizațiilor de și pentru tineret și ai autorităților publice au căutat luni, 29 ianuarie, soluții pentru îmbunătățirea modului în care dialogul dintre tineri și decidenți este realizat în vederea elaborării, implementării, monitorizării, evaluării și revizuirii politicilor publice.

Discuțiile au avut loc în cadrul atelierului de validare a procedurii de implementare a dialogului structurat în politicile de tineret și este parte din proiectul „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV-ONGT”, cod SIPOCA 277, cod MySMIS 111432, organizat de Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret în parteneriat cu Asociația CIVICUS România și Consiliul Tineretului din România și finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Referitor la dialogul structurat, participanții au subliniat nevoia ca acesta să nu se limiteze la consultări înainte de asumarea unor strategii, planuri de acțiune, legi sau alte decizii, ci să continue și pentru asigurarea implementării corespunzătoare a acestora, pentru monitorizarea și evaluarea lor și chiar modificarea lor atunci când este necesar. În caz contrar, există riscul ca instituțiile să nu fie conștiente de problemele apărute în implementarea unor decizii, dar și ca tinerii și organizațiile de tineret să își piardă interesul de a participa la consultări dacă nu consideră că acestea au un impact real.    

Totodată, au avut loc discuții referitoare la platforma digitală care va fi realizată în cadrul proiectului pentru ușurarea informării și implicării tinerilor în activități de influențare a politicilor publice. Participanții au discutat rolul tinerilor, al organizațiilor de și pentru tineret și al instituțiilor publice în dezvoltarea și funcționarea unei astfel de platforme.

Vezi aici proiectul de instrument pentru implementarea dialogului structurat (forma de lucru).

Close Menu