Am fost la primul Summit al educației pe tema întemeierii Spațiului european al educației

Colega noastră Patricia Couți, Vicepreședinte Relații Internaționale a fost prezentă joi, 25 ianuarie, la primul Summit al educației pe tema întemeierii Spațiului european al educației. Evenimentul a fost organizat de Comisia Europeană cu participarea comisarului european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a reunit 22 de miniștri ai educației din Europa și a găzduit 500 de participanți.

Anunțat cu o temă generoasă, și anume „Întemeierea Spațiului european al educației: pentru o educație inovatoare, incluzivă și bazată pe valori”, Summitul a căutat în principal să ofere răspunsuri la întrebări precum: în ce mod poate contribui la succesul Europei o educație de calitate, incluzivă și bazată pe valori, ce competențe sunt necesare în deceniile următoare și cum putem stimula dobândirea unor competențe digitale și antreprenoriale de bază.

Acest eveniment a urmat Summitul de la Göteborg, din noiembrie 2017, unde Comisia și-a prezentat viziunea creării unui Spațiu european al educației până în 2025 și Consiliului European din decembrie, în cadrul căruia statele membre și-au exprimat disponibilitatea de a face mai mult în domeniul educației. Conform Comisarului Tibor Navracsics „Uniunea Europeană este mai puțin egală acum, decât era înainte. Prin urmare, datoria noastră este să ne întoarcem spre cei lăsați în urmă și să construim societăți mai incluzive și mai rezistente, astfel încât fiecare persoană să devină stăpână pe propria ei soartă. Spațiul european al educației trebui să pună bazele unei educații incluzive, inovatoare și bazate cu adevărat pe valori.”

Un pachet de inițiative a fost lansat de Comisie pentru a începe construirea SEE:

 • un plan de acțiune privind educația digitală, pentru a dezvolta competențele
  digitale ale tinerilor: http://bit.ly/2nhUH1v
 • o nouă recomandare privind cele opt competențe-cheie: http://bit.ly/2nhClgP
 • o recomandare privind promovarea valorilor noastre comune și dimensiunea
  europeană a predării:  http://bit.ly/2rMHyST

Tibor Navracsics a anunțat că în această primăvară Comisia va înainta inițiative în următoarele domenii:

  •  educația și îngrijirea timpurie a copiilor;
  • învățarea limbilor străine, astfel încât europenii să vorbească încă două limbi pe lângă
   limba maternă;
  • recunoașterea reciprocă a diplomelor universitare pentru a permite o mai mare
   mobilitate.

La 14 noiembrie, Comisia Europeană (CE) a lansat o nouă propunere de consolidare a identității europene prin educație și cultură. Viziunea presupune un spațiu european al educației până în 2025, în care învățarea, studiul și desfășurarea cercetărilor nu sunt limitate de frontiere. Propunerea CE este de a spori mobilitatea, de a facilita cooperarea transfrontalieră, de a investi în oameni și în educația acestora și de a consolida sentimentul identității europene. În plus, inițiativa pune accent deosebit pe învățarea limbilor străine, formarea cadrelor didactice, integrarea inovării și a competențelor digitale în educație și îmbunătățirea educației și îngrijirii timpurii a copiilor.

Găsiți aici viziunea Comisiei pentru Spațiul European al Educației 2025: http://bit.ly/2hr5tiB.